Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Kapitalkostnader i kommunene 

  Langørgen, Audun; Rønningen, Dag (Rapporter;2002/34, Research report, 2003-01-07)
  Formålet med denne rapporten er å analysere variasjoner i kommunenes avskrivninger slik de er rapportert inn i KOSTRA for 2001. Det blir påpekt at målemetoden i KOSTRA kan gi opphav til feilkilder fordi det ikke blir ...
 • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren. 2001 

  Smith, Tone; Stave, Svein Erik; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2002/35, Research report, 2003-01-17)
  Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomien i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2001. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer ...
 • Fritidshusområder 2002 

  Bloch, Vilni Verner Holst; Steinnes, Margrete (Rapporter;2003/1, Research report, 2003-01-20)
  En ikke ubetydelig del av det bebygde arealet i Norge blir brukt til fritidshusbebyggelse. Siden utbyggingsmønsteret for fritidshus vil ha betydning blant annet i arealkonflikter, er det ikke likegyldig om utbyggingen skjer ...
 • Redusert matmoms : En analyse av prisutviklingen i kiosker og bensinstasjoner 

  Johansen, Ingvild (Rapporter;2003/2, Research report, 2003-01-24)
  Denne rapporten inneholder en analyse av prisutviklingen på en rekke matvarer og alkoholfrie drikkevarer som omsettes både i dagligvareforretninger og i kiosker og bensinstasjoner. Formålet er å se i hvor stor grad kiosker ...
 • Dagens skattesystem i kraftsektoren - finnes det bedre alternativer? 

  Bye, Torstein; Fjærli, Erik (Rapporter;2003/3, Research report, 2003-02-18)
  Dagens kraftskattesystem ble innført i 1996. Dette var en periode med store endringer i det norske kraftsystemet. Kraftsektoren ble deregulert i 1991. Dette medførte til dels betydelige endringer i markedsforholdene som ...

Vis flere