Now showing items 21-26 of 26

  • Særregler i beskatningen av alderspensjonister 

   Rønningen, Dag; Fredriksen, Dennis (Journal article, 2002)
   Befolkningsutviklingen tilsier at det vil bli stadig flere alderspensjonister per yrkesaktiv. I tillegg vil de fremtidige alderspensjonistene få økte pensjonsinntekter som følge av økte pensjonsrettigheter. Under ...
  • The Future burden of public pension benefits. A microsimulation study 

   Andreassen, Leif; Fredriksen, Dennis; Ljones, Olav (Discussion Papers;No. 115, Working paper, 1994)
   The microsimulation model MOSART is used to analyse the long run development in disability and old-age pensions covered by the Norwegian National Insurance System. The number of pensioners will increase relative to the ...
  • Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025 

   Bjørnstad, Roger; Fredriksen, Dennis; Gjelsvik, Marit L.; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2008/29, Research report, 2008)
   Som i de fleste andre OECD-land, har Norge opplevd en betydelig økning i behovene for utdannet arbeidskraft gjennom de siste tiårene. Dette gjelder både arbeidskraft med utdanning fra universitet og høyskoler og arbeidskraft ...
  • Utforming av ny alderspensjon i folketrygden 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2011/22, Research report, 2011)
   De første avsnittene i denne rapporten innebærer en oppsummering av det nye systemet for alderspensjon. Sammenlignet med en tilsvarende rapport fra 2008 er utformingen av opplegget for arvegevinster før pensjonering ...
  • Utforming av pensjonssystemet, framtidas pensjonsutgifter og fordelingseffekter 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2004)
   De offentlige pensjonsutgiftene ventes å øke forholdsvis kraftig fra 2010 og videre framover, blant annet som en følge av en sterk økning i tallet på eldre. For å unngå en betydelig økning i skattenivået og/eller reduksjon ...
  • Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem 

   Brunborg, Helge; Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Rapporter;2008/23, Research report, 2008)
   Gjennom sitt vedtak om pensjonsreformen i mai 2005 ga Stortinget sin tilslutning til en ordning med levealdersjustering. Dette elementet i pensjonsreformen er helt sentralt for å begrense den veksten i folketrygdens ...