Now showing items 21-23 of 23

  • Utvikling i sysselsetting og lønn etter 1930 

   Hansen, Stein; Skoglund, Tor (Journal article, 2008)
   I 2007 var det mer enn dobbelt så mange sysselsatte i Norge som i 1930, mens sysselsettingen i tjenestenæringene er mer enn firedoblet. Andelen sysselsatte i primærnæringene er redusert fra 41 til 3 prosent i denne perioden. ...
  • Varestrømmer mellom fylker 

   Finsås, Frode; Skoglund, Tor (Rapporter;1986/10, Research report, 1986-05-16)
  • Virkninger av oljevirksomhet i Nord-Norge 

   Schreiner, Alette; Skoglund, Tor (Rapporter;1984/17, Research report, 1984-10-24)
   I Statistisk Sentralbyrå pågår det arbeid med å lage og prøve ut modeller for regional analyse av næringsutvikling og arbeidsmarked. I denne rapporten presenteres og drøftes modellberegninger for utviklingen i Nord-Norge ...