Now showing items 2869-2888 of 3768

  • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2018 

   Hungnes, Håvard; Strøm, Birger (Rapporter;2020/45, Research report, 2020-11-30)
   Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten ...
  • Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten - Hvilke næringer leverer? 

   Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim Blix; Tveter, Eivind (Rapporter;2010/8, Research report, 2010)
   Petroleumsvirksomheten gir normalt en langt høyere avkastning av produksjonsfaktorene, enn det som settes inn i annen virksomhet. Forskjellen mellom kapitalavkastningen i petroleumsnæringen og normal kapitalavkastning ...
  • Risiko i boligmarkedet 

   Fjærli, Erik (Journal article, 2006)
   De aller fleste norske husholdninger eier sine egne boliger og boligen utgjør en stor del av folks formue. Bolig er en investering som er beheftet med en viss prisrisiko, men er dette problematisk for en husholdning som ...
  • Rising inequality of housing? : evidence from segmented housing price indices 

   Larsen, Erling Røed; Sommervoll, Dag Einar (Discussion Papers;No. 363, Working paper, 2003)
   Abstract: This article uses the Case-Shiller technique for constructing housing price indices on a Norwegian data set of transactions for the period 1991-2002 consisting of 10 376 pairs of repeated sales. Using a weighted ...
  • Ritualer og energi : utenom allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2010-02)
   Hva er likheten med å håndhilse på en ukjent person og å delta i en begravelse? Begge deler er et ritual. Gjennom uformelle og formelle ritualer som disse sparer vi psykisk energi, fordi vi vet nøyaktig hva som er forventet ...
  • The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations 

   Bye, Brita; Kaushal, Kevin R.; Rosnes, Orvika; Turner, Karen; Yonezawa, Hidemichi (Discussion Paper;No. 972, Working paper, 2021-12)
   Transportation is one of the main contributors to greenhouse gas emissions. Climate regulations on transportation are often a mix of sector-specific regulations and economy-wide measures (such as emission pricing). In this ...
  • Robust inequality comparisons 

   Aaberge, Rolf; Mogstad, Magne (Discussion Papers;No. 623, Working paper, 2010)
   Abstract: This paper is concerned with the problem of ranking Lorenz curves in situations where the Lorenz curves intersect and no unambiguous ranking can be attained without introducing weaker ranking criteria than ...
  • Robust inequality comparisons 

   Aaberge, Rolf; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This paper is concerned with the problem of ranking Lorenz curves in situations where the Lorenz curves intersect and no unambiguous ranking can be attained without introducing weaker ranking criteria than first-degree ...
  • Robuste nok til å tåle motgang? : sosiale indikatorer 2008 

   Sandbu, Natasza P. (Journal article, 2008-12)
   Står vi som samfunn godt skodd til å møte nedgangstidene? Etter fem år med eventyrlig økonomisk vekst og ved utgangen av «kriseåret 2008» kan det være lurt å se på de sosiale forholdene i Norge slik de var før krisen var ...
  • Robustness of the Norwegian wage formation system and free EU labour movement: Evidence from wage data for natives 

   Dapi, Bjorn; Nymoen, Ragnar; Sparrman, Victoria (Discussion Paper;No. 895, Working paper, 2019-02-05)
   Norway experienced a high immigration flow after the EEA directive in 2004 stating workers right to free movement within the European Union and EEA-countries. There is no clear consensus in the literature on how immigration ...
  • Rogaland : flest sysselsatte og færrest sykmeldte 

   Horgen, Erik Herstad; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2009)
   Yrkesdeltakelsen for i fjor var rekordhøy. Sysselsettingen har sunket noe siden toppen høsten 2008. Samtidig er veksten i arbeidsledigheten lavere enn i mange andre europeiske land. Sykefraværet er stabilt, men varierer ...
  • The role of the Artic in future global petroleum supply 

   Lindholt, Lars; Glomsrød, Solveig (Discussion Papers;645, Working paper, 2011)
   The Arctic has a substantial share of global petroleum resources, but at higher costs than in most other petroleum provinces. Arctic states and petroleum companies are carefully considering the potential for future extraction ...
  • Russian natural gas exports to Europe. Effects of Russian gas market reforms and the rising market power of Gazprom 

   Sagen, Eirik Lund; Tsygankova, Marina (Discussion Papers;No. 445, Working paper, 2006)
   Abstract: Gazprom, the dominant gas company in Russia, is widely believed to be the key supplier of gas to Europe in the foreseeable future. However, there are numerous uncertainties and challenges within the Russian ...
  • Russisk rullett? : Kyoto-protokollen og Russland 

   Holtsmark, Bjart; Alfsen, Knut H. (Journal article, 2003)
   Etter at de fleste industriland har ratifisert Kyoto-protokollen, er ikrafttredelse nå bare avhengig av russisk ratifikasjon. Denne artikkelen diskuterer noen av de forhold russiske myndigheter trolig analyserer nøye ...
  • Rusundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Jensen, Cato Hernes (Notater / Documents;2018/25, Working paper, 2018-05-08)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført en årlig undersøkelse om rusmidler siden 2012. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. I dette ...
  • Rusundersøkelsen 2019. Dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/38, Working paper, 2019-11-04)
   Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2019. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet ...
  • Røyke eller ikke røyke - sigaretter eller rullings? 

   Wangen, Knut Reidar (Journal article, 2003)
   I internasjonal målestokk har forbruket av rullings vært uvanlig høyt i Norge. Fabrikkfremstilte og hjemmerullede sigaretter har hatt ulik avgiftsats, noe som har bidratt til å forsterke forskjellene i utsalgspris. Likevel ...
  • Røynsler frå rådgjeving i utviklingsland 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article; Peer reviewed, 1996)
  • Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan; Lidén, Hilde (Rapporter;2015/1, Research report, 2015-01)
   Denne rapporten tar for seg samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg. Vi ser på ulike former for samarbeid og hvordan dette samarbeidet fungerer for ulike grupper foreldre. Analysene er basert på Undersøkelsen om ...
  • Samboere med felles barn : en gruppe med mye gjennomtrekk 

   Noack, Turid (Journal article, 2002)
   Åtte prosent av dem som var samboere med felles barn ved inngangen til 1999, giftet seg i løpet av året, mens seks prosent flyttet fra hverandre. Samboerpar med felles barn består for det meste av familier som fortsatt ...