• Dårlig fysisk helse - ingen hindring for å jobbe? : eldre i arbeidslivet 

   Solem, Per Erik; Nicolaisen, Magnhild; Finseraas, Henning (Journal article, 2009-03)
   Dårlig helse er en viktig grunn til ikke å være i arbeid. Dette viser analyser av aldersgruppen 40-79 år i LOGG-undersøkelsen. I høy alder betyr helse enda mer for yrkes- deltakelsen. Det skal en mindre helsesvikt til før ...
  • Når er det på tide å bli pensjonist? : eldre i arbeidslivet 

   Solem, Per Erik; Nicolaisen, Magnhild; Finseraas, Henning (Journal article, 2009-03)
   Det er tydelig at ønsket pensjonsalder varierer blant arbeidstakere i aldersgruppen 50-61 år. Både utdanning, helse og bosted har betydning for valget, men variasjonen er størst blant menn. Menn som har god helse, høyere ...