• Penger og kryptovaluta i nasjonalregnskapet: Diskusjonsnotat 

      Finstad, John Anders; Halvorsen, Tore (Notater / Documents;2019 / 16, Working paper, 2019-03-26)
      Dette dokumentasjonsnotatet omhandler nasjonalregnskapets prinsipielle behandling av kryptovaluta. Nasjonalregnskapet skal i prinsippet dekke alle økonomiske verdier og beskrive hvordan verdiene skapes og anvendes. Behandlingen ...