• Befolkningsvekst rundt Oslo : befolkning 

      Høydahl, Even (Journal article, 2010)
      Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet og nesten halvparten av landets fødselsoverskudd. ...