• Betydningen av økonomiske insentiver for uføretrygdede 

      Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Journal article, 2014)
      Om ett år innføres ny uføretrygd i Norge. En viktig bakgrunn for reformen er at andelen uføre nesten er femdoblet siden 1961 (se Figur 1). I dag er det over 300.000 uføre, nesten like mange innbyggere som i Stavanger ...