• Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2017 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 11, Working paper, 2019-03-07)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

   Holmøy, Aina (Notater / Documents;2019 / 15, Working paper, 2019-03-25)
   Statistisk sentralbyrås Leiemarkedsundersøkelse er en årlig undersøkelse om leienivåer for leide boliger i Norge. Denne publikasjonen dokumenterer gjennomføringen av datainnsamlingen og viser en enkel analyse av frafall ...
  • Lærerkompetanse i grunnskolen: Dokumentasjonsrapport 

   Stensvik, Anne Karine (Notater / Documents;2019 / 13, Working paper, 2019-03-14)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2018 en undersøkelse om kompetanse blant undervisningspersonale i grunnskolen. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) og Utdanningsdirektoratet ...
  • Private kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten: Omtale av data og datagrunnlag 

   Abrahamsen, Dag; Beyrer, Svetlana; Claus, Gunnar; Ekornrud, Trond; Jensen, Arne (Notater / Documents;2019 / 12, Working paper, 2019-03-11)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet har SSB sett nærmere på eksisterende informasjon om private tjenestetilbydere i omsorgstjenesten. Mer spesielt har SSB forsøkt å presentere private tjenestetilbyderes andel av bestemte ...
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2015. Dokumentasjon 

   Isungset, Martin Arstad (Notater / Documents;2018/6, Working paper, 2018-02-08)
   Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2015. Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås ...
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Holseter, Christoffer (Notater / Documents;2018/11, Working paper, 2018-03-14)
   Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data ...
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019 / 17, Working paper, 2019-03-27)
   Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data ...