• Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2008 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit; Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2009/52, Report, 2009-12-20)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Landbruks- og matdepartementets handlingsplaner for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002, 2004-2008, samt i ny ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2011 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2012/42, Report, 2012-11-20)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2011 en postal utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler i jordbruket, en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, 2003, 2005 og 2008. ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2016/02, Report, 2016-01-19)
   Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet. Statistisk ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2019/23, Report, 2019-08-13)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2018 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler på friland i jordbruket i 2017. Dette var en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, ...
  • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2008 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit; Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2010/24, Report, 2010-05-07)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2009 en postal utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler i veksthus i 2008. Dette var en utvidelse av undersøkelsen for frilandsvekster som ble gjennomført samme ...
  • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2012 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2013/61, Report, 2013-12)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2013 en postal utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler i veksthus i 2012. Undersøkelsen gjaldt produksjonene snittblomster, andre ...
  • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015 

   Aarstad, Per Amund (Rapporter;2016/45, Report, 2016-12-29)
   En tredel av arealet med spiselige vekster ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang i løpet av fjoråret. Andelen for arealer med prydplanter var 83 prosent. Statistisk sentralbyrå kartla i 2016 bruken ...
  • Jordbruk og miljø 2015 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2016/14, Report, 2016-04-20)
   Rapporten kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at det totale jordbruksarealet i drift vart redusert med 5 prosent til 9,86 millionar dekar i perioden ...
  • Jordbruk og miljø 2016 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/04, Report, 2017-03)
   Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 ...
  • Jordbruk og miljø 2017 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/41, Report, 2017-12-15)
   Rapporten presenterer statistikk som skal kaste lys over status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Frå 1999 til 2016 er jordbruksarealet i drift redusert med 5 prosent til 9,82 millionar ...
  • Jordbruk og miljø 2018 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2919/05, Report, 2019-03-08)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø 2019 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2020/3, Report, 2020-01-21)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2010 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Berge, Gisle; Hoem, Britta (Rapporter;2010/48, Report, 2010-11-08)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2011 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Skjerpen, Camilla; h, Britta (Rapporter;2011/43, Report, 2011-12-09)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innanfor jordbruket, og omfattar data frå ulike datakjelder om åtferd i jordbruket og miljøtilstand i jord og vatn. På ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2012 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2012/39, Report, 2012-11-27)
   På oppdrag frå Statens landbrukforvaltning skal Statistisk sentralbyrå: Lage ei årleg papirutgåve av rapporten ”Jordbruk og miljø” Publisere rapporten ”Jordbruk og miljø” på ssb.no: http://www.ssb.no/emner/10/04/ Vedlikehalde ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2014 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2015/18, Report, 2015-04)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kaster lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø. Tilstand og utvikling 2013 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2014/10, Report, 2014-03)
   På oppdrag frå Statens landbrukforvaltning skal Statistisk sentralbyrå:  Lage ei årleg papirutgåve av rapporten ”Jordbruk og miljø”  Publisere rapporten ”Jordbruk og miljø” på ssb.no: http://www.ssb.no/emner/10/04/  ...
  • Planteverntiltak i jordbruket i 2022 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2024/4, Report, 2024-02)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2023 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av ulike planteverntiltak på friland i jordbruket i 2022. Dette var en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført ...
  • Planteverntiltak i veksthus i 2020 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2022/8, Research report, 2022-02-16)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2021 en undersøkelse om bruken av planteverntiltak i veksthus i 2020. Undersøkelsen gjaldt produksjonene blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomster, ...