• Analyse av ulikhet i fordelinger av levekår 

   Andersen, Arne; Aaberge, Rolf (Rapporter;1983/21, Research report, 1983)
   Ett av hovedformålene med en levekårsstatistikk er å belyse fordelingen av levekårene i befolkningen. En slik generell formulering av formålet kan imidlertid presiseres i en rekke ulike problemstillinger. Det er ganske ...
  • Bolig, omgivelser og miljø 

   Andersen, Arne (Journal article, 2004)
   De siste 40 årene har omfattende boligbygging ført til en kraftig bedring i boligstandarden. De siste ti årene har bedringen imidlertid stoppet opp. Sammenlignet med de fleste europeiske land er det svært mange i Norge som ...
  • Boligutgiftene tynger mest for yngre aleneboende : bolig, omgivelser og miljø 

   Andersen, Arne (Journal article, 2006)
   Det bygges stadig flere, men mindre boliger. Andelen som bor trangt holder seg stabil. Det gjelder også for gruppene som bor trangest: unge aleneboende, småbarnsforeldre og innvandrere. Andelen som bor romslig øker imidlertid, ...
  • Det er da de unge etablerer seg : høykonjunktur på boligmarkedet 

   Andersen, Arne (Journal article, 2001-09)
   Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang, ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett". Slik er det imidlertid ikke: Flest unge etablerer seg når prisene ...
  • Eget hus og hage : boforhold i Norge og Europa 

   Andersen, Arne (Journal article, 2002-03)
   Nordmenn bor i større grad enn andre europeere i de minst kollektive boligformene slik som enebolig, rekkehus og tomannsboliger. Norge skiller seg også ut ved at en stor andel eier boligen: 76 prosent av norske husholdninger ...
  • Enda romsligere for dem som bodde romslig fra før : bolig, omgivelser og miljø 

   Andersen, Arne (Journal article, 2005-09)
   Noen færre i Norge bor trangt og stadig flere bor svært romslig. De gruppene som bodde romslig fra før, har fått det enda romsligere, mens det er liten endring for de gruppene som bor trangest. Boligutgiftene for alle ...
  • Høykonjunktur på boligmarkedet : unge er ikke blitt presset ut 

   Andersen, Arne (Journal article, 2001-10)
   Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett". Slik er det imidlertid ikke: Flest unge etablerer seg når prisene ...
  • Lever de med tynn lommebok "over evne"? : lavinntekt og forbruk 

   Andersen, Arne (Journal article, 2008-06)
   De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes neppe at de tar opp forbrukslån. Merforbruket er høyt blant ...
  • Muskelsmerter - kjønn eller arbeidsforhold? 

   Andersen, Arne (Journal article, 2006)
   Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på et bestemt tidspunkt. Likevel tyder slike data på at ...