• Can the child penalty be reduced? - Evaluating multiple policy interventions 

   Andresen, Martin Eckhoff; Nix, Emily (Discussion Paper;No. 983, Working paper, 2022-07)
   Children cause large earnings drops for mothers but not fathers, a stylized fact known as the “child penalty” that explains a substantial portion of remaining gender income gaps. Can policy reduce the child penalty? We ...
  • Child care, parental labor supply and tax revenue 

   Havnes, Tarjei; Andresen, Martin Eckhoff (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We study the impact of child care for toddlers on the labor supply of mothers and fathers in Norway. For identification, we exploit the staggered expansion across municipalities following a large child care reform from ...
  • Child care, parental labor supply and tax revenue 

   Andresen, Martin Eckhoff; Havnes, Tarjei (Discussion Papers;No. 881, Working paper, 2018-08-13)
   For identification, we exploit the staggered expansion across municipalities following a large reform from 2002. Our IV-estimates indicate that child care use causes an increase in the labor supply of mothers. Results ...
  • High school dropout for marginal students: Evidence from randomized exam form 

   Andresen, Martin Eckhoff; Løkken, Sturla A. (Discussion Paper;No. 894, Working paper, 2019-03-06)
   We exploit the assignment of exam form in a high-stakes Norwegian high school exam to estimate the impact of exam form on exam results, later school performance, graduation and longer run outcomes. Results indicate that ...
  • Hva koster det å stenge utdanningssektoren? 

   Andresen, Martin Eckhoff; Bensnes, Simon Søbstad; Løkken, Sturla A. (Rapporter;2020/15, Report, 2020-04-15)
   I denne rapporten gjennomfører vi en analyse med sikte på å beregne kostnadene av tiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Rapporten bygger på arbeid i forbindelse med innspill til ekspertutvalget for ...
  • The importance of escape clauses: Firm response to thin capitalization rules 

   Andresen, Martin Eckhoff; Thorvaldsen, Lars (Discussion Paper;No. 998, Working paper, 2023-02)
   Escape clauses, where small firms are exempt from particular tax rules, is a crucial feature of a number of corporate tax schemes, but creates incentives to avoid taxation by manipulating the measures that determine ...
  • Instrument-based estimation with binarised treatments: issues and tests for the exclusion restriction 

   Andresen, Martin Eckhoff; Huber, Martin (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-02)
   When estimating local average and marginal treatment effects using instrumental variables (IVs), multivalued endogenous treatments are frequently converted to binary measures, supposedly to improve interpretability or ...
  • Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018 : En deskriptiv analyse 

   Andresen, Martin Eckhoff (Rapporter;2021/29, Report, 2021-11)
   Norge har i perioden 2004 - 2018 gjennomført en rekke endringer på selskaps- og utbytteskatteområdet. Mest vesentlig er skattereformen i 2006, som innførte utbytteskatt og harmoniserte skatteratene på kapital- og ...
  • Latente eierinntekter og skatteplikt på unoterte aksjer etter aksjonærmodellen 

   Andresen, Martin Eckhoff (Rapporter;2022/37, Report, 2022-09-12)
   Norge innførte i forbindelse med skattereformen i 2006 den såkalte aksjonærmodellen, som innebærer at utbytte er skattepliktig for personlige aksjonærer. I forkant av denne reformen tok mange personlige aksjonærer ut ...
  • Rentebegrensningsregelen. En empirisk evaluering 

   Andresen, Martin Eckhoff; Kvamme, Frida (Rapporter;2019/41, Report, 2019-12-18)
   Forskjeller i skattesatser på tvers av land gir multinasjonale selskaper mulighet til skatteunngåelse ved å flytte overskudd til land med lavere skatterater. En måte å gjøre dette på er ved å låne penger fra et nærstående ...
  • Verdsetting av unoterte selskaper 

   Andresen, Martin Eckhoff; Bø, Erlend Eide (Rapporter;2022/31, Report, 2022-08-12)
   God statistikk over formue er sentralt for offisiell statistikk, forskning og som skattebase for formuesskatten. Norge er et av få land i OECD som fortsatt har en formuesskatt, og prinsippet for fastsettelsen av skattebasen ...
  • What Causes the Child Penalty? Evidence from Same Sex Couples and Policy Reforms 

   Andresen, Martin Eckhoff; Nix, Emily (Discussion Paper;No. 902, Working paper, 2019-03-29)
   Women experience significant reductions in labor market income following the birth of children, while their male partners experience no such income drops. This “relative child penalty” has been well documented and accounts ...