• Are Carbon Prices Redundant in the 2030 EU Climate and Energy Policy Package? 

   Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In 2018, an agreement between the key EU institutions—the Commission, the European Parliament, and the European Council—was reached after a long-lasting discourse over the 2030 EU climate and energy policy package. This ...
  • Are carbon prices redundant in the 2030 EU climate and energy policy package? 

   Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf (Discussion Paper;No. 940, Working paper, 2020-10)
   In 2018, an agreement between the key EU institutions – the Commission, the European Parliament, and the European Council – was reached after a long-lasting discourse over the 2030 EU climate and energy policy package. ...
  • Are high oil prices profitable for OPEC in the long run? 

   Aune, Finn Roar; Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 416, Working paper, 2005)
   High oil prices are favourable for OPEC in the short run, but may undermine its future revenues. We search for the optimal oil price level for the producer group, using a partial equilibrium model for the oil market. The ...
  • Carbon capture and storage technologies in the European power market 

   Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Kittelsen, Sverre A.C.; Røgeberg, Ole; Aune, Finn Roar (Discussion Papers;603, Working paper, 2009)
   We examine the potential of Carbon Capture and Storage (CCS) technologies in the European electricity markets, assessing whether CCS technologies will reduce carbon emissions substantially in the absence of investment ...
  • Climate change - lower electricity prices and increasing demand. An application to the Nordic Countries 

   Gabrielsen, Karina; Bye, Torstein; Aune, Finn Roar (Discussion Papers;No. 430, Working paper, 2005)
   Abstract: Concentration of greenhouse gases in the atmosphere influences the climate, which then alters the amount of primary energy for countries or regions where hydropower and wind power constitute important parts ...
  • Elektrisitetsetterspørsel framover 

   Bye, Torstein; Aune, Finn Roar (Journal article, 2005)
   Framtidig kraftforbruk bestemmes av flere usikre faktorer som økonomisk vekst, sammensetning av veksten, pris og kostnadsutvikling for kraft og teknologisk utvikling. Demografiske forhold er viktig som drivkraft for ...
  • Er høye oljepriser gunstig for OPEC på lang sikt? 

   Aune, Finn Roar; Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2005)
   Høye oljepriser er gunstig for OPEC på kort sikt, men kan redusere de framtidige inntektene. I denne artikkelen setter vi søkelys på hvilken oljepris som er mest lønnsom for OPEC over de neste 25 årene. Vi benytter en ...
  • Et felles norsk-svensk elsertifikatmarked 

   Aune, Finn Roar; Bye, Torstein; Hansen, Petter Vegard (Rapporter;2005/20, Report, 2005)
   I dette prosjektet studerer vi hvordan en mulig innføring av elsertifikater i et felles norsk/svensk kraftmarked vil fungere. Elsertifikater i elektrisitetsmarkedet innebærer at myndighetene bestemmer at en viss andel av ...
  • Fremskrivninger for kraftmarkedet til 2020 : virkninger av utenlandskabler og fremskyndet gasskraftutbygging 

   Aune, Finn Roar (Rapporter;2003/11, Report, 2003)
   I dette prosjektet er det gjort fremskrivninger av utviklingen i det norske kraftmarkedet fram mot 2020. Med de forutsetninger som er lagt til grunn i hovedalternativet, vil kraftprisene fram mot 2020 stige til i overkant ...
  • Friere energimarkeder i Vest-Europa 

   Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C.; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2002)
   De vest-europeiske energimarkedene er i ferd med å liberaliseres. Dette vil isolert sett medføre betydelige prisreduksjoner og økt forbruk av elektrisitet i Vest-Europa. Mesteparten av den økte kraftproduksjonen vil i ...
  • Fuel efficiency improvements – feedback mechanisms and distributional effects in the oil market 

   Aune, Finn Roar; Bøeng, Ann Christin; Kverndokk, Snorre; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 839, Working paper, 2016-04-25)
   We study the interactions between fuel efficiency improvements in the transport sector and the oil market, where the efficiency improvements are policy-induced in certain regions of the world We are especially interested ...
  • Gas power generation in Norway: Good or bad for the climate? Revised version 

   Aune, Finn Roar; Bye, Torstein; Johnsen, Tor Arnt (Discussion Papers;No. 286, Working paper, 2000)
   Abstract: Norway has abundant gas resources in the North Sea. The Norwegian gas production accounts for 2 percent of the world production and 17 percent of the European gas production. Despite huge gas production and ...
  • Globalisation of natural gas markets : effects on prices and trade patterns 

   Aune, Finn Roar; Rosendahl, Knut Einar; Sagen, Eirik Lund (Discussion Papers;No. 559, Working paper, 2008)
   Abstract: The regional natural gas markets are expected to gradually become more integrated. The major driving forces are lower LNG costs, more spot trade, and increased need for imports into the US and other key markets. ...
  • Hva betyr en gjennomføring av Kyotoprotokollen for det norske og nordiske kraftmarkedet? 

   Aune, Finn Roar; Bye, Torstein; Johnsen, Tor Arnt (Journal article, 1998)
   I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen mulige virkninger for kraftproduksjon, -handel, -priser og -etterspørsel i Norden i 2010 som kan følge hvis Kyotoprotokollen iverksettes. Vi bruker en nordisk kraftmarkedsmodell ...
  • Implementing the EU renewable target through green certificate markets 

   Aune, Finn Roar; Dalen, Hanne Marit; Hagem, Cathrine (Discussion papers;No. 630, Working paper, 2010)
   Abstract: The EU Parliament has agreed on a target of a 20 % share of renewables in the EU’s total energy consumption by 2020. To achieve the target, the Council has adopted mandatory differentiated national targets for ...
  • Industry restructuring, OPEC response – and oil price formation 

   Aune, Finn Roar; Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 511, Working paper, 2007)
   Abstract: Increased focus on shareholder returns, capital discipline and return on capital employed (RoACE) caused a slowdown in investment rates and production growth among international oil companies around the turn of ...
  • Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet : Makroøkonomiske effekter av politiske tiltak for å redusere norsk produksjon av olje og gass 

   Aune, Finn Roar; Cappelen, Ådne; Mæland, Ståle (Rapporter;2020/38, Report, 2020-10-28)
   Hvordan skal Norge kunne nå mål om reduserte klimautslipp framover og hva er de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak som iverksettes for å nå klimamålene? Dette er det store bakteppe for denne rapporten.
  • Kraftkrise i California: Hvordan står det til i Norge? 

   Aune, Finn Roar; Johnsen, Tor Arnt (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   California som deregulerte sitt kraftmarked i 1998, opplevde i 2000 en kraftkrise med skyhøye engrospriser på kraft, utkobling av forbruk og enorme økonomiske tap for de store kraftleverandørene. Krisen førte til at ...
  • Kraftkrise i Norge? 

   Aune, Finn Roar; Bye, Torstein (Journal article, 2002)
   Elektrisitet er en viktig innsatsfaktor for norsk industri og næringsliv. Sterk økning i elektrisitetspriser betyr økte produksjonskostnader (direkte eller gjennom alternativverdien av kraften). Lønnsomheten går ned, og ...
  • Kraftmarkedet med nye rekorder 

   Aune, Finn Roar; Johnsen, Tor Arnt (Journal article, 2001)
   Norsk kraftproduksjon var 143 TWh i 2000. Det er ny rekord og 21 prosent mer enn i et år med normale nedbørmengder. Den høye produksjonen ga lave kraftpriser i 2000. Hittil i år ligger spotprisen på kraft 88 prosent over ...