• Buy to let housing investors in the Nordic countries 

   Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The last few decades have seen high population and housing price growth in the Nordic capital cities. The high prices have led to concerns about affordability of housing and unsustainable mortgage levels. Policy makers and ...
  • Buy to let housing investors in the Nordic countries 

   Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The last few decades have seen high population and housing price growth in the Nordic capital cities. The high prices have led to concerns about affordability of housing and unsustainable mortgage levels. Policy makers and ...
  • Buy to let: Investment buyers in a housing search model 

   Bø, Erlend Eide (Discussion Paper;No. 896, Working paper, 2019-02-07)
   This paper explores and explains how buy-to-let investors affect housing price dynamics In this paper, I explore and explain how buy-to-let investors affect housing price dynamics. The impact of buy-to-let investors on ...
  • Evaluating the redistributional effects of tax policy changes: with an application to the 2006 Norwegian tax reform 

   Thoresen, Thor Olav; Bø, Erlend Eide; Fjærli, Erik; Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 648, Working paper, 2011)
   Abstract: An evaluation strategy is presented for answering the question is the tax schedule more redistributive after a reform than prior to a reform? The proposed procedure builds upon addressing measures of tax ...
  • Heterogeneity of the Carnegie Effect 

   Thoresen, Thor Olav; Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2019-08-15)
   The Carnegie effect is the harm inherited wealth does to a recipient's work effort. Carnegie effect estimates are few, reflecting that such effects are hard to trace. Most previous studies rely on data from limited-size ...
  • Heterogeneity of the Carnegie Effect 

   Bø, Erlend Eide; Halvorsen, Elin; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 853, Working paper, 2016-12-01)
   The Carnegie effect (Holtz-Eakin, Joualfaian and Rosen, 1993) refers to the idea that inherited wealth harms recipient’s work efforts, and possesses a key role in the discussion of taxation of intergenerational ...
  • Horizontal inequity under a dual income tax system : principles and measurement 

   Bø, Erlend Eide; Lambert, Peter J.; Thoresen, Thor Olav (Discussion Papers;No. 647, Working paper, 2011)
   Abstract: Tax systems with separate taxation of wage and capital income, also called dual income tax systems, have gained relevance through the Mirrlees Review. Obviously, such tax systems are exposed to horizontal equity ...
  • Match quality in housing transactions. What can we learn from comparing buyers and sellers? 

   Bø, Erlend Eide (Discussion Papers;No. 865, Working paper, 2017-10-02)
   Match quality, the part of housing value to the buyer which is unique for each buyer-house match, is important in several housing market matching models, but measuring it is difficult for an econ-ometrician. I suggest ...
  • Observerte leieinntekter for næringseiendom : Betydningen av eiendommens hedoniske attributter og geografiske plassering 

   Bø, Erlend Eide; Johannessen, Randi; Larsen, Erling Røed (Rapporter;2010/16, Research report, 2010-03-26)
   Vi studerer et datasett som inneholder observasjoner om leieinntekter fra næringseiendom og eiendommenes attributter og plassering til å estimere en sammenheng mellom observert leie og ulike kjennetegns innvirkning på ...
  • Om rentens effekt på konsum og sparing 

   Bø, Erlend Eide (Journal article, 2010)
   Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting av økonomien. Mye av ...
  • Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen 

   Bø, Erlend Eide; Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2019/08, Research report, 2019-04-24)
   I denne rapporten undersøkes hvor stor andel av boliger som er tilgjengelige for bevegelseshemmede i 2018, og hvordan nybygging vil påvirke denne andelen fremover. Analyser på kommune-/regionnivå utføres for å forstå om ...
  • Skatteutvalgets forslag til skatt på bolig og annen fast eiendom. 

   Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det nylig avgitte forslaget til Skatteutvalget foreslår en del endringer i beskatning av egen bolig og annen fast eiendom. Utvalget vil ha inntektsskatt på leieverdien av egen bolig og fritidsbolig. Rentefradraget for lån ...
  • Taxation of housing. Killing several birds with one stone 

   Bø, Erlend Eide (Discussion Papers;No. 829, Working paper, 2015-11-19)
   The Norwegian public policy debate regularly returns to the private housing market. Housing prices have increased by 200 percent in real terms over the last two decades, a large share of households have high debt ratios, ...
  • Taxes on the internet. Deterrence effects of public disclosure 

   Bø, Erlend Eide; Slemrod, Joel; Thoresen, Thor Olav (Discussion papers;770, Working paper, 2014-01)
   Supporters of public disclosure of personal tax information point to its deterrent effect on tax evasion, but this effect has not been empirically explored. Although Norway has a long tradition of public disclosure of tax ...
  • Verdsetting av unoterte selskaper 

   Andresen, Martin Eckhoff; Bø, Erlend Eide (Rapporter;2022/31, Research report, 2022-08-12)
   God statistikk over formue er sentralt for offisiell statistikk, forskning og som skattebase for formuesskatten. Norge er et av få land i OECD som fortsatt har en formuesskatt, og prinsippet for fastsettelsen av skattebasen ...