• Decomposition of growth in real disposable income 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas von (Notater / Documents;2016/26, Working paper, 2016-10-03)
   In the course of the past 45 years, Norway has gone from being a moderately prosperous country to one of the wealthiest countries in the world at the end of the first decade of this century. This document refers to two ...
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas von (Notater / Documents;2016/15, Working paper, 2016-07-06)
   Norge har de siste 45 årene gått fra å være et middels rikt land til å bli et av verdens rikeste land på slutten av 2000-tallet. Dette notatet viser to ulike dekomponeringer som kan bidra til å forstå inntektsutviklingen. ...
  • Expected service lives and depreciation profiles for capital assets. Evidence based on a survey of Norwegian firms 

   Barth, Nini; Cappelen, Ådne; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar; Åbyholm, Thom (Discussion Papers;No. 840, Working paper, 2016-05-12)
   In the Norwegian national accounts, as in many other countries, it is quite common to use information on depreciation rates and profiles based on studies from the US, Canada and the Netherlands due to a lack of national ...
  • Levetid og verdifall på varige driftsmidler 

   Barth, Nini; Cappelen, Ådne; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar; Åbyholm, Thom (Rapporter;2015/9, Report, 2015-02)
   Det å ha inngående empirisk kunnskap om økonomisk depresiering er relevant av flere grunner, blant annet i tilknytning til nasjonalregnskapsberegninger og utforming av avskrivningsregler i samband med selskapsbeskatningen. ...