• Blir korttidsinnvandrerne i Norge? 

   Berge, Christoffer (Journal article, 2011)
   Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere som ikke er registrert som bosatt. I denne artikkelen ser vi ...
  • Det komplekse sykefraværet 

   Bye, Torstein; Berge, Christoffer; Næsheim, Helge Nome (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Sykefraværsstatistikken har siden den startet i år 2000 vist at sykefraværsprosenten1 har ligget på om lag 7 prosent, men med en del variasjoner fra år til år. Tre temaer er svært sentrale i debatten om sykefraværet; i) ...
  • Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet 

   Berge, Christoffer; Olsen, Bjørn; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2017/21, Research report, 2017-07-03)
   72 prosent av afghanske flyktninger som var i slutten av tenårene da de kom til Norge, var sysselsatt 12 år etter. For irakere og somaliere lå andelen rundt 60 prosent. Rapporten viser at jo yngre flyktningene er, jo lettere ...
  • Internasjonal sammenligning av sykefravær. Er Arbeidskraftundersøkelsene egnet som datakilde? 

   Berge, Christoffer; Johannessen, Jørgen Holck; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2012/6, Research report, 2012)
   Hovedformålet med rapporten er å analysere om utformingen av Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er så ulike mellom land at det kan forklare deler eller hele forskjellen man observerer i sykefraværet. I tillegg ser vi på ...
  • Statistikk over ansatte i staten. Kartlegging av brukerbehov og muligheter 

   Berge, Christoffer; Fedoryshyn, Nadiya; Køber, Tonje; Nordby, Pål; Næsheim, Helge Nome (Notater / Documents;2018/36, Working paper, 2018-09-21)
   Dette notatet gir en nærmere beskrivelse av ulike avgrensninger av ansatte og årsverk i staten sett i lys av brukerbehovene. I dette notatet utreder vi muligheten for å lage en mer presis statistikk om årsverk i staten. ...
  • Sysselsatte fra nye EU-land: lave nivåtall, men sterk vekst 

   Berge, Christoffer (Journal article, 2006)
   I 4. kvartal 2005 var det 9 087 lønnstakere fra de nye EU-landene som var på korttidsopphold i Norge. I tillegg har det siden 4. kvartal 2003 kommet 3 867 sysselsatte fra de nye EU-landene i form av innvandring. Dette er ...
  • Uendret sykefravær siden 2001 : sykefravær, egen- og legemeldt 

   Berge, Christoffer (Journal article, 2010)
   Sykefraværet har økt sterkt i løpet av 2009, men sammenligner vi med 2001, ligger det totale sykefraværet omtrent på samme nivå. Sykefraværet har gått mest ned i industrien, mens hotell- og restaurantbransjen har opplevd ...
  • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger. Hvem er de og hvordan går det med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting? 

   Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde; Keute, Anna-Lena; Berge, Christoffer; Aamodt, Ingebjørg (Rapporter;2018/29, Research report, 2018-09-12)
   I denne rapporten ser vi på voksne innvandrere med flukt som innvandringsgrunn, og som har lav utdanning (barneskole eller grunnskole), ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger når de kom til Norge. Vi ...