• Jenter og realfag i videregående opplæring 

   Bjørkeng, Birgit (Rapporter;2011/3, Research report, 2011-01-01)
   Rapporten består av enkle analyser av elevmassen på de ulike realfagene i videregående opplæring, analyser av deres karakterer, og kartlegging av deres tidligere skoleprestasjoner. Denne rapporten er finansiert av ...
  • Livslang læring 2008-2015 : Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 

   Bjørkeng, Birgit (Rapporter;2016/01, Research report, 2016-01-12)
   Nesten 70 prosent av de sysselsatte har en jobb som i stor grad krever at de lærer seg nye ting. Det er oftest høyt utdannede og ledere som deltar i jobbrelatert ikke-formell utdanning. Denne rapporten presenterer ...