• "Big Bang" eller "Steady State" 

   Bjerkholt, Olav (Others, 1972)
   The Limits to Growth: A Report for The Club of Romés Project on the Predicament of Mankind,» By Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers and William W. Behrens III. __ I vitenskapen om universets opprinnelse, ...
  • Certainty equivalence procedures in decision making under uncertainty: an empirical application 

   Aslaksen, Iulie; Bjerkholt, Olav (Discussion Papers;No. 5, Working paper, 1985-03-25)
  • Certainty euivalence procedures in the macroeconomic planning of an oil economy 

   Aslaksen, Iulie; Bjerkholt, Olav (Discussion Papers;No. 1, Working paper, 1985-03-10)
  • En gjenstridig byråsjef 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 2000)
   Erik Brofoss kalte som nyutnevnt finansminister Petter Jakob Bjerve til seg kort etter regjeringsdannelsen i november 1945 for å knytte ham til Finansdepartementet. Bare noen få dager etter det første møtet foreslo Brofoss ...
  • Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1986)
   Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå ble opprettet i 1953 og omfattet da nasjonalregnskapsarbeid og noe tilknyttet virksomhet (skatteforskning, konjunkturovervåking, kryssløpsanalyse, økonometrisk analyse ...
  • Fra brokar til bro 

   Bjerkholt, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Trygve Haavelmos avhandling The Probability Approach in Econometrics fra 1944 kom til å spille en betydelig rolle for arbeidet ved Cowles Commission i Chicago for å gjøre økonomiske sammenhenger til gjenstand for stringent ...
  • Gas trade and demand in Northwest Europe: Regulation, bargaining and competition 

   Bjerkholt, Olav; Gjelsvik, Eystein; Olsen, Øystein (Discussion Paper;No. 45, Working paper, 1989-08)
   The paper investigates the present role of the gas transmission companies and possible effects of a deregulation of the European gas market by 1992, i.e. the introduction of the principle of common carriage or open access ...
  • Hva skal vi leve av - og hvor skal vi bo? 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Olje- og gassforekomstene i Nordsjøen representerer en formuesverdi av enorme dimensjoner. Oljevirksomheten utgjør i dag 15 prosent av bruttonasjonalproduktet og vil vokse til 25-30 prosent av bruttonasjonalproduktet i ...
  • Kunnskapens krav : om opprettelsen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå 

   Bjerkholt, Olav (Sosiale og økonomiske studier;Nr. 103, Book, 2000)
   I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i ...
  • Langtidsprogrammet 1982-1985 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Langtidsprogrammet har sin opprinnelse i Gerhardsenepokens stabile politiske og økonomiske regime fra 1945 til 1965. Det falt tidlig inn i et mønster der det ble offentliggjort få måneder fOr et Stortingsvalg og med ...
  • Lawrence Klein i Oslo 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 2014)
   Lawrence R. Klein som i 1980 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel «for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and ...
  • Muligheter for en bærekraftig utvikling : Analyser på World Model 

   Bjerkholt, Olav; Johnsen, Torgeir; Thonstad, Knut (Rapporter;1993/15, Report, 1993-05-12)
  • Ny energimelding : slutt på vannkraftepoken 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1987)
   St.meld. nr. 38 (1986-87) «Norges framtidige energibruk og -produksjon» ble godkjent i Statsråd 10. april 1987. Bakgrunnen for en ny energimelding nå bare to år etter den forrige er i forste rekke Regjeringens ...
  • Optimal kapasitet og fastkraftpotensial i et vannkraftsystem 

   Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein (Rapporter;1980/21, Report, 1980-06-20)
   Statistisk Sentralbyrå har i de seinere år arbeidet i betydelig omfang med analyse og forskning omkring energispørsmål. Denne rapporten er del av et forskningsprosjekt som hovedsakelig er finansiert av Norges Almenvitenskapelige ...
  • Optimal sequencing of hydroelectric and thermal power generation under energy price uncertainty and demand fluctuations 

   Aslaksen, Iulie; Bjerkholt, Olav; Brekke, Kjell Arne (Discussion Paper;No. 39, Working paper, 1988-10)
   The choice between hydro and thermal power in electricity supply is analyzed under stochastic demand and stochastic fuel cost. The first formulation gives rise to an optimal stopping problem, where the investment in hydro ...
  • Optimal Starting and Stopping Rules for Resource Depletion when Price is Exogenous and Stochastic 

   Bjerkholt, Olav; Brekke, Kjell Arne (Discussion Paper;No. 40, Working paper, 1988-12)
   Optimal developement of exhaustible natural resources is analyzed under the assumption that oil prices follows a geometrical browninan motion: Under specific assumption on cost structure closed form soltions for the ...
  • Ragnar Frisch 1895-1995 

   Bjerkholt, Olav (Documents;1994/3, Working paper, 1994-12)
  • Sosialøkonomenes oppmarsj og nasjonalbudsjettet 

   Bjerkholt, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Årene etter 1945 var gjennombruddet for sosialøkonomer som profesjon. Et sammentreff av omstendigheter ga i løpet av få år samfunnsøkonomer en sterk forankring i forvaltningen og den offentlige diskurs. Stor grad av ...
  • Trygve Haavelmo som direktør i Statistisk sentralbyrå? 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 2000)
   1945 var året da annen verdenskrig sluttet og etterkrigstida begynte. Det er bemerkelsesverdig at denne betegnelsen helt til mot slutten av det 20 århundret ble brukt om vår egen tid. Etterkrigstida varte med andre ord ...
  • What are the options for non-OPEC producing countries? 

   Berger, Kjell; Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein (Discussion Paper;No. 26, Working paper, 1987)
   This paper discuss medium- and long term strategies for non-OPEC oil producing countries highly dependent on petroleum revenues. First a picture of the international oil market of the 1990s is outlined. Then we look at ...