• Avgiftssystemer for CO2-utslipp ved klimamål for 2020 : effekter for handels- og tjenestenæringer 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Tsygankova, Marina (Rapporter;2011/20, Research report, 2011)
   Klimaforlikets mål om nasjonale utslippsreduksjoner i 2020 kan nås med ulike virkemidler. Rapporten analyserer konsekvenser av å innføre uniforme eller differensierte avgifter på utslipp av CO2 slik at klimamålet for ...
  • Avoiding adverse employment effects from electricity taxation in Norway: What does it cost? 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Welfare analyses of energy taxes typically show that systems with uniform rates perform better than differentiated systems. However, most western countries include some exemptions for their energyintensive export industries ...
  • Avoiding adverse employment effects from energy taxation: What does it cost? 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Discussion Papers;No. 432, Working paper, 2005)
   Abstract: Welfare analysis of energy taxes typically shows that systems with uniform rates perform better than differentiated systems. However, most western countries include some exemptions for their energyintensive export ...
  • Bør elektrisitetsavgiften legges om? : mål og dilemmaer i utformingen av elektrisitetsavgiften 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Fæhn, Taran; Aasness, Jørgen (Journal article, 2006)
   Den norske forbruksavgiften på elektrisitet er i de seneste årene blitt diskutert i mange ulike sammenhenger, med ulike politiske målsettinger i fokus. Den har blitt begrunnet både med energi- og miljøpolitiske mål, og ...
  • Designing an electricity tax system in presence of international regulations and multiple public goals : an empirical assessment 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Fæhn, Taran; Aasness, Jørgen (Discussion Papers;No. 555, Working paper, 2008)
   Abstract: The European competition rules restrict governments’ opportunity to differentiate terms of energy accessibility among firms and industries. This easily runs counter with regional and industrial goals of national ...
  • Energy taxation in a small, open economy : efficiency gains under political restraints 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Fæhn, Taran (Discussion Papers;No. 387, Working paper, 2004)
   Abstract: Welfare analyses of energy taxes typically show that systems with uniform rates perform better than differentiated systems, especially if revenue increases can be recycled via cuts in more distortionary taxes. ...
  • Income taxation, tuition subsidies, and choice of occupation 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Discussion Papers;No. 459, Working paper, 2006)
   Abstract: Differentiated tax rates on labor and capital income are found to be optimal in this study, where agents choose occupation based on lifetime income net of tuition costs. Efficient revenue raising in a case ...
  • Knowledge spillovers and the timing of R&D policy 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Heggedal, Tom-Reiel; Jacobsen, Karl (Discussion Papers;635, Working paper, 2010)
   We analyze how knowledge spillovers influence the optimal timing of R&D policy. Using numerical simulations we find that optimal subsidies to R&D may be rising over time even when the returns to knowledge is decreasing. ...
  • Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2019/16, Research report, 2019-06-14)
   Alle gjennomarbeidede fremskrivninger viser at den sterke veksten i antall eldre i de kommende tiårene vil skape et stadig sterkere pres på offentlige finanser. Det har vært hevdet at økt fruktbarhet vil bremse denne ...
  • Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket 

   Hagem, Cathrine; Bjertnæs, Geir Haakon (Rapporter;2016/15, Research report, 2016-04-21)
   Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050? Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet? I rapporten studeres sammenhengen mellom veksten i energiforbruket og utviklingen i ...
  • Modellering og analyse av husholdningenes valg av biltyper 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Jacobsen, Karl; Strøm, Birger (Rapporter;2011/14, Research report, 2011)
   Denne rapporten dokumenterer strukturen til en modell for husholdningenes valg av biltyper i Norge. Formålet med en slik modell er å lage modellkonsistente fremskrivninger av husholdningenes energibruk til egentransport, ...
  • Optimal combinations of income tax and subsidies for education 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Discussion Papers;No. 313, Working paper, 2001)
   Abstract: Nielsen and Sørensen (1997) find that progressive taxation of labour income is optimal when capital income is taxed. This paper shows that their main result still holds when introducing endogenous choice of ...
  • Promotion rat race and public policy 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Discussion papers (Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen);No. 686, Working paper, 2012)
   This study investigates whether excess effort to climb a career ladder justifies policy interventions. The answer depends on whether the government is able to levy a higher tax burden on career workers than on non-career ...
  • The welfare cost of market power : accounting for intermediate good firms 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Discussion Papers;No. 502, Working paper, 2007)
   Abstract: The market power of firms in intermediate good markets is found to generate a substantial welfare cost. Markup pricing of intermediate good firms contributes to increase the wedge between the marginal product ...
  • Økonomiske virkninger av nasjonal klimapolitikk 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Hagem, Cathrine; Strøm, Birger (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Denne artikkelen omhandler mulige utforminger av Norges klimaavgiftspolitikk og beregninger av konsekvenser av disse valgene for norsk økonomi. Norges valgmuligheter i klimapolitikken er delvis bundet opp av Kyotoprotokollen ...