• Det gode liv - før eller etter tidligpensjonering? 

   Blekesaune, Morten; Øverby, Einar (Journal article, 2001-09)
   Hvorvidt pensjonering oppleves som et gode eller onde har vært tema innen sosialpsykologisk forskning om overgangen arbeid – trygd. Spørsmålet har også politisk relevans, i det et premiss bak arbeidslinja i sosialpolitikken ...
  • Helsesvake partnere mindre populære : helsemessig seleksjon inn og ut av ekteskapet 

   Blekesaune, Morten (Journal article, 2003-05)
   Ektefolk har bedre helse enn enslige og skilte, noe som kan skyldes at de som har dårlig helse, har lavere sannsynlighet for å bli gift og større sannsynlighet for å bli skilt. Empiriske analyser viser at de som mottar ...