• Boligpriser, førstegangsetablering og kredittilgang 

      Borgersen, Trond-Arne; Sommervoll, Dag Einar (Journal article; Peer reviewed, 2006)
      I denne artikkelen diskuterer vi norske husholdningers og kredittinstitusjoners tilpasning i boligmarkedet de siste 20 årene. Bildet vi tegner er forenelig med en ramme knyttet til boligmarkedssykler som, etter at et ...