• Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere 

   Claus, Gunnar; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2017/24, Research report, 2017-08-22)
   Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen sysselsatte i 2013 ned fra 58 prosent for 60-61-åringer til 54 prosent blant 62-åringer. For ...
  • Fastlegers inntekter og kostnader: Om etablering av et datamateriale 

   Claus, Gunnar; Hove, Ingrid Hatlebakk (Notater / Documents;2019 / 18, Working paper, 2019-04-02)
   I dette notatet presenteres fastlegers inntekts- og kostnadsforhold for årene 2014- 2017. Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger tidligere gjennomført kostnads- og inntektsundersøkelser for privatpraktiserende ...
  • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009 : en kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre 

   Claus, Gunnar; Kristoffersen, Elisabeth Søholt; Melby, Ingrid; Strøm, Frøydis (Rapporter;2012/4, Research report, 2012)
   Rapporten gir et bilde av inntektene til personer som er 60 år og eldre i årene 1999 til 2009. Formålet er å etablere et grunnlag som viser inntektsnivå og inntektssammensetning til denne gruppen før reglene om fleksibel ...
  • Inntektsstatistikk for Svalbard, Longyearbyen 2006 

   Claus, Gunnar; Vrålstad, Signe; Furustad, Mona (Rapporter;2008/58, Research report, 2008-12-19)
   Både Svalbard og fastlandet har hatt en god inntektsvekst fra 1999 til 2006. Veks-ten har vært størst på Svalbard. Menn på Svalbard har hatt en høyere inntektsøk-ning enn menn på fastlandet. I den samme perioden har kvinner ...
  • Private kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten: Omtale av data og datagrunnlag 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Beyrer, Svetlana; Claus, Gunnar; Ekornrud, Trond; Jensen, Arne (Notater / Documents;2019 / 12, Working paper, 2019-03-11)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet har SSB sett nærmere på eksisterende informasjon om private tjenestetilbydere i omsorgstjenesten. Mer spesielt har SSB forsøkt å presentere private tjenestetilbyderes andel av bestemte ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen 

   Claus, Gunnar; Nordby, Pål; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2015/12, Research report, 2015-03)
   Denne rapporten beskriver hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011. Virkningen første og andre året etter pensjonsreformen ble beskrevet i Rapport ...