• Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 2006 : utvikling over tid 1990 - 2006 

   Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil Merethe (Rapporter;Rapport 2009/34, Report, 2009)
   Husholdningene kan benytte elektrisitet til mange formål, som oppvarming av bolig og vann, til belysning og til oppvaskmaskin og en rekke andre apparater. Elektrisitetsforbruket til ulike formål for Norge som helhet kan ...
  • Gender differences in environmental related behaviour 

   Dalen, Hanne Marit; Halvorsen, Bente (Rapporter;2011/38, Report, 2011)
   This report discusses gender differences in the data collected in the OECD household survey on environmental behaviour. The survey asked a sample of 10 000 respondents from 10 countries (Norway, Sweden, Canada, France, ...
  • Hvor mye energi bruker husholdningene til ulike formål? 

   Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2009)
   Det har tidligere blitt gjort analyser av fordelingen av husholdningenes stasjonære energiforbruk på ulike formål basert på data for 1990 og 2001. Nye resultater basert på samme metode og data for 2006 viser at andelen ...
  • Implementing the EU renewable target through green certificate markets 

   Aune, Finn Roar; Dalen, Hanne Marit; Hagem, Cathrine (Discussion papers;No. 630, Working paper, 2010)
   Abstract: The EU Parliament has agreed on a target of a 20 % share of renewables in the EU’s total energy consumption by 2020. To achieve the target, the Council has adopted mandatory differentiated national targets for ...
  • Klima, arealbruk og økosystemregnskap 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrethe; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Dalen, Hanne Marit; Lindholt, Lars; Hagem, Cathrine; Rognerud, Live Margrethe; Randen, Trine Heil Braathu (Others, 2023)
  • Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk 

   Bruvoll, Annegrete; Dalen, Hanne Marit (Journal article, 2008)
   Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet kan oppnås. Man skal bruke ett virkemiddel per mål, enten ...
  • Political motives in climate and energy policy 

   Bruvoll, Annegrete; Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil Merethe (Discussion papers;721, Working paper, 2012-12)
   Standard economic theory provides clear guidance on the design of cost-efficient policy in the presence of imperfect markets and externalities. However, observed policies reveal extensive discrepancies between principles ...
  • Residential end-use electricity demand. Development over time 

   Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil Merethe (Discussion papers;736, Working paper, 2013-04)
   It is costly and difficult to meter electricity consumption for different end uses, e.g. space heating, lighting and household appliances. We deduce a model for using cross-sectional data for total annual electricity ...
  • Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2022. Med eget kapittel om vindkraft 

   Dalen, Hanne Marit; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (Rapporter;2023/34, Report, 2023-10-17)
   Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning. I denne rapporten bruker vi nasjonalregnskapstall fra Statistisk ...
  • Strømproduksjon fra solcelleanlegg i norske husholdninger. Analyser av plusskunder basert på Elhub 

   Dalen, Hanne Marit; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Rapporter;2022/25, Report, 2022-06-20)
   Denne rapporten beskriver egenskapene til, og beregner elektrisitetsproduksjonen fra, norske husholdninger som er registrert som plusskunder, dvs. kunder som kan produsere strøm og som kan levere overskuddsstrøm tilbake ...
  • ”Ta hjemmetempen”. Rapport fra Forskningskampanjen 2012 

   Halvorsen, Bente; Dalen, Hanne Marit (Rapporter;2013/19, Report, 2013-04)
   Man vet en god del om hvor mye energi norske husholdninger bruker, men mindre om hvor varmt vi har det inne og hvordan temperaturen varierer over døgnet, både i Norge og internasjonalt. Vi vet også svært lite om hvor ...
  • Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad. En empirisk studie av stønadsberettigede husholdninger, jordbruks- og veksthusforetak 

   Dalen, Hanne Marit; Halvorsen, Bente (Rapporter;2022/36, Report, 2022-09-15)
   Vinteren 2021-2022 økte kraftprisene i Sør-Norge kraftig. For å kompensere strømkundene for de høye strømprisene innførte regjeringen strømstønadsordninger for husholdningskunder og for jordbrukssektoren. Denne rapporten ...