• Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 2006 : utvikling over tid 1990 - 2006 

   Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil Merethe (Rapporter;Rapport 2009/34, Research report, 2009)
   Husholdningene kan benytte elektrisitet til mange formål, som oppvarming av bolig og vann, til belysning og til oppvaskmaskin og en rekke andre apparater. Elektrisitetsforbruket til ulike formål for Norge som helhet kan ...
  • Gender differences in environmental related behaviour 

   Dalen, Hanne Marit; Halvorsen, Bente (Rapporter;2011/38, Research report, 2011)
   This report discusses gender differences in the data collected in the OECD household survey on environmental behaviour. The survey asked a sample of 10 000 respondents from 10 countries (Norway, Sweden, Canada, France, ...
  • Hvor mye energi bruker husholdningene til ulike formål? 

   Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2009)
   Det har tidligere blitt gjort analyser av fordelingen av husholdningenes stasjonære energiforbruk på ulike formål basert på data for 1990 og 2001. Nye resultater basert på samme metode og data for 2006 viser at andelen ...
  • Implementing the EU renewable target through green certificate markets 

   Aune, Finn Roar; Dalen, Hanne Marit; Hagem, Cathrine (Discussion papers;No. 630, Working paper, 2010)
   Abstract: The EU Parliament has agreed on a target of a 20 % share of renewables in the EU’s total energy consumption by 2020. To achieve the target, the Council has adopted mandatory differentiated national targets for ...
  • Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk 

   Bruvoll, Annegrete; Dalen, Hanne Marit (Journal article, 2008)
   Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet kan oppnås. Man skal bruke ett virkemiddel per mål, enten ...
  • Political motives in climate and energy policy 

   Bruvoll, Annegrete; Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil M. (Discussion papers;721, Working paper, 2012-12)
   Standard economic theory provides clear guidance on the design of cost-efficient policy in the presence of imperfect markets and externalities. However, observed policies reveal extensive discrepancies between principles ...
  • Residential end-use electricity demand. Development over time 

   Dalen, Hanne Marit; Larsen, Bodil M. (Discussion papers;736, Working paper, 2013-04)
   It is costly and difficult to meter electricity consumption for different end uses, e.g. space heating, lighting and household appliances. We deduce a model for using cross-sectional data for total annual electricity ...