• Byggekostnadsindeks for boliger: Vekter og representantvarer 1990 

   Dyvi, Yngvar; Kristoffersen, Herbert; Mæhle, Nils Øyvind (Rapporter;1991/2, Research report, 1991)
  • MODAG - en makroøkonomisk modell for norsk økonomi 

   Boug, Pål; Dyvi, Yngvar (Sosiale og økonomiske studier;Nr. 111, Book, 2008)
   MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Den benyttes særlig som analyseverktøy av Finansdepartementet, men brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til ...
  • MODAG –en makroøkonomisk modell for norsk økonomi 

   Boug, Pål; Dyvi, Yngvar; Johansen, Per Richard; Naug, Bjørn E. (Sosiale og økonomiske studier;108, Book, 2002)
   MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Den benyttes særlig som analyseverktøy av Finansdepartementet, men brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til ...