• Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn : Demografi, utdanning og inntekt 

   Dzamarija, Minja Tea (Rapporter;2016/23, Research report, 2016-07-28)
   Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende. De fleste barn og unge innvandrere kommer fra Polen og Somalia. Med denne publikasjonen ønsker Statistisk ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015 

   Dzamarija, Minja Tea; Sandnes, Toril (Rapporter;2016/39, Research report, 2016-12-14)
   I denne rapporten beskriver vi hovedtrekk ved familieinnvandringen til Norge i perioden 1990-2015. Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 36 ...
  • "Halve Norge" har sagt ja : inngåtte ekteskap 

   Dzamarija, Minja Tea (Journal article, 2002-03)
   Om lag 1 757 000 nordmenn hadde inngått ekteskap per 1. januar 2000, dette utgjør om lag 50 prosent av den voksne befolkningen. Andelen er omtrent den samme i alle de nordiske landene og det har vært en økning i antall ...
  • Hva skal "innvandreren" hete? : definisjoner og betegnelser i innvandrerstatistikken 

   Dzamarija, Minja Tea (Journal article, 2008-09)
   Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende ordbruk. Dette tar Statistisk sentralbyrå inn over seg og avskaffer samlebetegnelsen «innvandrerbefolkningen». Nå kommer det til å hete «innvandrere» og «norskfødte med ...
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria 

   Dzamarija, Minja Tea (Rapporter;2018/24, Research report, 2018-07-06)
   Denne rapporten beskriver noen viktige aspekter ved innvandrere fra Syria og deres norskfødte barn som demografi, husholdningsstruktur og utdanning. Hovedtrekkene i rapporten kan oppsummeres kort: Demografi Ved ...
  • Norskfødte med innvandrerforeldre - hvordan går det med dem? Demografi, utdanning, arbeid og inntekt 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Dzamarija, Minja Tea; Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde; Strøm, Frøydis (Rapporter;2019/21, Research report, 2019-07-04)
   Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen økt ...