• A Kantian approach to sustainable development indicators for climate change 

   Greaker, Mads; Stoknes, Per Espen; Alfsen, Knut H.; Ericson, Torgeir (Discussion papers;718, Working paper, 2012-11)
   Agenda 21 required countries to develop and regularly update a national set of indicators for sustainable development. Several countries now have such sets also including separate indicators for climate change. Some of ...
  • An analysis of a demand charge electricity grid tariff in the residential sector 

   Stokke, Andreas V.; Doorman, Gerard L.; Ericson, Torgeir (Discussion Papers;574, Working paper, 2009)
   This paper analyses the demand response from residential electricity consumers to a demand charge grid tariff. The tariff charges the maximum hourly peak consumption in each of the winter months January, February and ...
  • Direct load control of residential water heaters 

   Ericson, Torgeir (Discussion Papers;No. 479, Working paper, 2006)
   Abstract: In Norway there is a growing concern that electricity production and transmission may not meet the demand in peak-load situations. It is therefore important to evaluate the potential of different demand side ...
  • Har vi en potensiell kraftkrise i Midt-Norge 

   Ericson, Torgeir; Halvorsen, Bente (Journal article, 2007)
   Kraftsituasjonen i Midt-Norge har vært mye diskutert. Redsel for høye priser og rasjonering av strøm har ført til store overskrifter, engasjement fra berørte parter og krav om økt utbygging av kraft og overføringskapasitet ...
  • Households' self-selection of a dynamic electricity tariff 

   Ericson, Torgeir (Discussion Papers;No. 446, Working paper, 2006)
   Abstract: Offering electricity consumers time-differentiated tariffs may increase demand responsiveness, thereby reducing peak consumption. However, one concern is that time-differentiated tariffs may also attract ...
  • Hvordan påvirkes husholdningenes strømpris av endret spotpris 

   Ericson, Torgeir; Halvorsen, Bente; Hansen, Petter Vegard (Journal article, 2009)
   Kraftmarkedet i Norge er delt i en nordisk kraftbørs (Nord Pool) og flere sluttbrukermarkeder, hvor de fleste kunder kjøper strøm fra en leverandør. Her analyseres i hvilken grad kraftleverandørene tar hensyn til prisene på ...
  • Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris? 

   Ericson, Torgeir; Halvorsen, Bente; Hansen, Petter Vegard (Rapporter;2008/54, Research report, 2008)
   I det nordiske kraftmarkedet blir prisene på kortsiktige og langsiktige priskontrakter satt på den felles nordiske kraftbørsen Nord Pool. Engrosmarkedet (Nord Pool) og sluttbrukermarkedene er imidlertid bare delvis ...
  • Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer? 

   Ericson, Torgeir; Halvorsen, Bente (Journal article, 2008)
   Størrelsen på forventet forbruk i topplasttimer er av stor betydning i planleggingen av kapasitetsbehov for overføring og produksjon i kraftmarkedet. Denne artikkelen beskriver timeforbruket for ulike kundegrupper innen ...
  • Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked 

   Ericson, Torgeir (Journal article, 2007)
   Kortsiktig etterspørselsrespons er viktig for et velfungerende kraftmarked. I dagens kraftmarked mangler imidlertid en stor andel av strømkundene incentiver til kortsiktig prisrespons. Dette er fordi de er utstyrt med en ...
  • Kortsiktige variasjoner i strømforbruket i alminnelig forsyning : forbrukskurver basert på timesmålte data fra Skagerak Nett 

   Ericson, Torgeir; Halvorsen, Bente (Rapporter;2008/50, Research report, 2008)
   I planleggingen av kapasitet i elektrisitetssystemet er det viktig med kunnskap om hvordan forbruket av elektrisitet varierer over døgnet og over året i ulike kundegrupper. Det er først og fremst toppene i totalforbruket ...
  • Short- and long-term allocation of power in liberalized electricity markets 

   Ericson, Torgeir; Halvorsen, Bente (Discussion Papers;612, Working paper, 2010)
   Abstract: The experience of liberalized electricity markets’ ability to allocate scarce energy resources has been mixed. In this paper, we analyze how liberalized markets allocate power in the short and long run through ...
  • Time-differentiated pricing and direct load control of residential electricity consumption 

   Ericson, Torgeir (Discussion Papers;No. 461, Working paper, 2006)
   Abstract: Time-of-use and real-time spot pricing tariffs in conjunction with direct load control of water heaters was offered to residential electricity consumers in a large-scale demand response experiment. Hourly data ...