• Befolkning 

   Forgaard, Tanja Seland (Journal article, 2004)
   Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge – vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange år, og de som lever forventes å leve lenger enn noen gang. Fruktbarheten er ...
  • Flest flytter innenfor egen kommune 

   Forgaard, Tanja Seland (Journal article, 2005-11)
   I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor et lokalsamfunn. I dag, når fysisk avstand betyr ...
  • Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk 

   Forgaard, Tanja Seland (Journal article, 2006-10)
   Personer med innvandrerbakgrunn flytter i større grad enn andre fra utkantstrøk til sentrale områder. Store deler av flyttetapet til Vestlandet og Nord-Norge skyldes utflytting av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. ...