• Klima, arealbruk og økosystemregnskap 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrethe; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Dalen, Hanne Marit; Lindholt, Lars; Hagem, Cathrine; Rognerud, Live Margrethe; Randen, Trine Heil Braathu (Others, 2023)
  • Kunnskapsgrunnlag for monetær verdsetting i økosystemregnskap. Vurdering av data og metode 

   Randen, Trine Heill Braathu; Grimsrud, Kristine M.; Svae, Lavinia Kristin; Grimstad, Martin Lundeby; Aslaksen, Iulie; Garnåsjordet, Per Arild (Notater;2024/24, Working paper, 2024-04)
   Notatet viser resultatene fra en utredning av kunnskapsgrunnlaget for monetær verdsetting i økosystemregnskap på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette arbeidet er en del av en større utredning av hvordan et økosystemregnskap ...
  • Naturregnskap ser økonomi, klima og naturgoder i sammenheng 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Garnåsjordet, Per Arild; Grimsrud, Kristine; Randen, Trine Heil Braathu; Rognerud, Live Margrethe; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrete (Peer reviewed; Journal article, 2023-09)
   Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken og politikken for naturforvaltning. Endret arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold og har også negativ klimaeffekt. Å se klima og natur i sammenheng er viktig ...
  • Plausible futures for the Norwegian Offshore Energy Sector: Business as Usual, Harvest or Rebuild? 

   Stoknes, Per Espen; Aslaksen, Iulie; Goluke, Ulrich; Randers, Jørgen; Garnåsjordet, Per Arild (Discussion Paper;No. 958, Working paper, 2021-08)
   The global energy transition from fossil to low-carbon energy challenges the future of the Norwegian petroleum sector, a major factor in the country’s economy, now facing financial climate risk and longterm declining demand, ...
  • Two notes on land use statistics 

   Garnåsjordet, Per Arild; Lone, Øyvind; Sæbø, Hans Viggo (Rapporter;1980/31, Report, 1980-11-20)
   This report contains two invited contributions to meetings held under the auspices of the Statistical Commission and Economic Commission for Europe, Conference of European Statisticians. The first paper, on land use and ...
  • Urban Green. Integrating ecosystem extent and condition as a basis for ecosystem accounts. Examples from the Oslo region 

   Garnåsjordet, Per Arild; Steinnes, Margrete; Cimburova, Zofie; Nowell, Megan; Barton, David Nicholas; Aslaksen, Iulie (Discussion Paper;No. 941, Working paper, 2020-11)
   The article enhances the knowledge base for assessment of urban ecosystem services, within UN System of Environmental-Economic Accounting Experimental Ecosystem Accounting (SEEA EEA), which is based on spatial extent ...
  • Urban green. Integrating ecosystem extent and condition data in urban ecosystem accounts. Examples from the Oslo region 

   Garnåsjordet, Per Arild; Steinnes, Margrete; Cimburova, Zofie; Nowell, Megan; Barton, David Nicholas; Aslaksen, Iulie (Journal article, 2021)
   The article enhances the knowledge base for the assessment of urban ecosystem services, within the United Nations System of Environmental-Economic Accounting Ecosystem Accounting (SEEA EA), recently adopted as an international ...
  • Verdier i Oslofjorden. Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen 

   Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli (NIVA-rapport;, Report, 2019)
   Rapporten har som mål å gi en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden innenfor rammen av arbeidet med å utarbeide en Helhetlig plan for Oslofjorden. For å strukturere arbeidet har vi brukt økosystemtjenester ...