• Jordbruk og miljø 2015 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2016/14, Report, 2016-04-20)
   Rapporten kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at det totale jordbruksarealet i drift vart redusert med 5 prosent til 9,86 millionar dekar i perioden ...
  • Jordbruk og miljø 2016 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/04, Report, 2017-03)
   Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 ...
  • Jordbruk og miljø 2017 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/41, Report, 2017-12-15)
   Rapporten presenterer statistikk som skal kaste lys over status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Frå 1999 til 2016 er jordbruksarealet i drift redusert med 5 prosent til 9,82 millionar ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2012 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2012/39, Report, 2012-11-27)
   På oppdrag frå Statens landbrukforvaltning skal Statistisk sentralbyrå: Lage ei årleg papirutgåve av rapporten ”Jordbruk og miljø” Publisere rapporten ”Jordbruk og miljø” på ssb.no: http://www.ssb.no/emner/10/04/ Vedlikehalde ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2014 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2015/18, Report, 2015-04)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kaster lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø. Tilstand og utvikling 2013 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2014/10, Report, 2014-03)
   På oppdrag frå Statens landbrukforvaltning skal Statistisk sentralbyrå:  Lage ei årleg papirutgåve av rapporten ”Jordbruk og miljø”  Publisere rapporten ”Jordbruk og miljø” på ssb.no: http://www.ssb.no/emner/10/04/  ...
  • The Norwegian Emission Inventory : Documentation of methodology and data for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants 

   Flugsrud, Ketil; Gjerald, Eilev; Haakonsen, Gisle; Holtskog, Sigurd; Høie, Henning; Rypdal, Kristin; Tornsjø, Bente; Weidemann, Fredrik (Rapporter;2000/1, Research report, 2000-02-14)
  • Samferdsel og miljø 2007 : Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Bloch, Vilni Verner Holst; Engelien, Erik; Høie, Henning; Haagensen, Trine; Monsrud, Jan; Sand, Marit E.; Wethal, Asbjørn Willy (Rapporter;2008/3, Research report, 2008-02-07)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med definerte indikatorer ...
  • SIMJAR 2. Simuleringsmodell for nitrogenavrenning i jordbruket: Dokumentasjon 

   Høie, Henning; Lian, Bård; Vestøl, Jon Åge (Rapporter;1990/19, Research report, 1990-10-18)
  • Usikret gjeld : Utvikling 2019-2021 etter kjennetegn ved låntakerne 

   Høie, Henning (Rapporter; 2022/38, Research report, 2022-09-16)
   Formålet med denne rapporten er å gi et innsyn i hvordan rentebærende usikret gjeld har utviklet seg i perioden 2019-2021 i ulike deler av befolkningen. Vi har valgt å fokusere på den rentebærende delen av den usikrede ...
  • Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne 

   Høie, Henning (Rapporter;2021/12, Research report, 2021-03-24)
   Formålet med denne rapporten er å belyse hvordan usikret gjeld er fordelt i befolkningen og om det er grupper som er spesielt sårbare eller utsatt for slik gjeld.
  • Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune. Dokumentasjon av metode og resultater 

   Aasestad, Kristin; Høie, Henning; Sandmo, Trond; Thovsen, Ketil Breckan (Notater / Documents;2016/4, Working paper, 2016-01)
   Denne analysen fordeler i overkant av 40 prosent av de totale klimagassutslippene fra norsk territorium til landets 428 kommuner. Beregningene omfatter klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) for ...