• Sammensatte levekårsproblemer blant innsatte i norske fengsler 

      Friestad, Christine; Hansen, Inger Lise Skog (Journal article, 2004-11)
      Levekårsundersøkelsen blant innsatte viser at en betydelig andel har problemer i forhold til sentrale levekårsområder som utdanning, inntekt, bolig og helse. Mange har problemer på flere områder samtidig, og det er en klar ...