• Evaluering av strategiske allokeringsbeslutninger: Regionfordelingen i SPU 

      Henriksen, Espen; Tretvoll, Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Mange investorer velger å delegere forvaltningen av formuen sin til en forvaltningsbedrift. For eksempel har Finansdepartementet delegert gjennomføringen av forvaltningen av SPU («Oljefondet») til Norges Bank. Avkastning ...