• Bilhald og bilutgifter 

   Herigstad, Helge (Rapporter;1982/23, Research report, 1982-07-29)
  • Forbrukseiningar 

   Herigstad, Helge (Rapporter;1979/16, Research report, 1979-06-13)
   Denne publikasjonen skisserer eit opplegg for å rekna ut forbrukseiningar. Dessutan gir publikasjonen resultat av utrekningar etter denne metoden på grunnlag åv forbruksundersøkingane i åra 1973-76. Byrået har tidlegare ...
  • Forbruksundersøkinga 1967-1977 samanlikna med nasjonalrekneskapen 

   Herigstad, Helge (Rapporter;1979/13, Research report, 1979-07-17)
   Denne rapporten er ein metodestudie der utviklinga i det private forbruket i forbruksundersøkinga vert samanlikna med tilsvarande oppgåver i nasjonalrekneskapen. Dessutan vert endringane i matvareprisane i forbruksundersøkinga ...
  • Friluftsliv i Norge 1970-1982 

   Faye, Arne; Herigstad, Helge (Rapporter;1984/12, Research report, 1984-07-27)
   Denne analysen er laget etter oppdrag fra Miljøverndepartementet. Et foreløpig notat ble lagt fram på Nordisk seminar for friluftsliv og rekreasjonsforskning i Oslo, oktober 1983. Oversikten over friluftsliv i begynnelsen ...
  • Inntekt og offentlege ytingar 

   Herigstad, Helge (Rapporter;1986/2, Research report, 1986-04-10)
  • Utgifter til reiser og transport i forbruksundersøkinga og nasjonalrekneskapen 

   Herigstad, Helge (Rapporter;1979/18, Research report, 1979-09)
   I denne rapporten vert utgiftene til reiser og transport i forbruksundersøkinga vurderte i forhold til FN sine internasjonale tilrådingar og til oppgåvene i nasjonalrekneskapen. Rapporten er eit ledd i arbeidet med å ...