• Cutting costs of catching carbon : intertemporal effects under imperfect climate policy 

   Hoel, Michael; Jensen, Svenn (Discussion Papers; 639, Working paper, 2010)
   We use a two-period model to investigate intertemporal effects of cost reductions in climate change mitigation technologies for the power sector. With imperfect climate policies, cost reductions related to carbon capture ...
  • Et effektivt kraftmarked – konsekvenser for kraftkrevende næringer og regioner 

   Bye, Torstein; Hoel, Michael; Strøm, Steinar (Sosiale og økonomiske studier;102, Book, 1999)
   Store deler av den kraftkrevende industrien og treforedlingsindustrien har kraftpriskontrakter der prisene har vært fastsatt gjennom politiske prosesser, noe som har gitt denne industrien lavere kraftpriser enn andre ...
  • Faustmann and the Climate 

   Hoel, Michael; Holtsmark, Bjart; Holtsmark, Katinka (Discussion papers;701, Working paper, 2012-08)
   This paper presents an adjusted Faustmann Rule for optimal harvest of a forest in the presence of a social cost of carbon emissions. A contribution of the paper is to do this within theoretical and numerical frameworks ...
  • Grønne sertifikater : dyr og formålsløs fornybar moro 

   Bye, Torstein; Hoel, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Den norske regjeringen har inngått en avtale med den svenske regjeringen om et felles grønt sertifikatmarked for elektrisitet, og de politiske partiene i Norge kappes om å fremheve et slikt marked som redningen for energi- ...
  • Klimabidrag fra Norge 

   Bye, Torstein; Hoel, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Den siste IPCC rapporten antyder at det må foretas store utslippsreduksjoner om vi skal greie å hindre en global oppvarming på mer enn 2 grader framover. Norge bør bidra sterkt til å få en ny og mer omfattende avtale ...
  • The Oil market as an oligopoly 

   Berger, Kjell; Hoel, Michael; Holden, Steinar; Olsen, Øystein (Discussion Paper;No. 32, Working paper, 1988-03)
   This paper treats the oil market as an oligopoly with a competitive fringe. The oligopoly is assumed to consist of Egypt, Oman, Mexico, Malaysia and Norway plus all OPEC members. The remaining oil producing countries are ...
  • Optimal harvest age considering multiple carbon pools - a comment 

   Holtsmark, Bjart; Hoel, Michael; Holtsmark, Katinka (Discussion papers;704, Working paper, 2012-09)
   In two recent papers, Asante and Armstrong (2012) and Asante et al. (2011) considered the question of optimal harvest ages. They found that the larger are the initial pools of dead organic matter (DOM) and wood products, ...
  • Refunding emission payments: Output-based versus expenditure-based refunding 

   Hagem, Cathrine; Hoel, Michael; Sterner, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We analyse two mechanism designs for refunding emission payments to polluting firms: output-based refunding (OBR) and expenditure-based refunding (EBR). In both instruments, emission fees are returned to the polluting ...
  • Utviklingslandene bestemmer klimautviklingen 

   Hoel, Michael; Holtsmark, Bjart (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Økonomiske analyser tyder på at betydelige reduksjoner i globale klimagassutslipp er fornuftig. Spørsmålet er likevel om det er mulig å samle verden til å gjennomføre dette. Enkeltlands incentiver til å foreta ...