• Arbeid og fritid - prioriteringer i det 21. århundre : makroøkonomiske konsekvenser ved redusert arbeidstid 

   Bjørnstad, Roger; Hammersland, Roger; Holm, Inger (Rapporter;2008/18, Research report, 2008)
   Etter hvert som arbeidstakerne har blitt mer velstående har de også ønsket å redusere arbeidstiden. Fritid har i et slikt perspektiv vært et gode på lik linje med hi-fi anlegg og mobiltelefoner. Siden 1962 har den ...
  • Behov for helsepersonell : demografiske og økonomiske rammebetingelser 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit L.; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2009/38, Research report, 2009)
   Den sterke økningen i antall eldre de nærmeste tiårene innebærer en betydelig økning i behovene for helse- og omsorgstjenester, selv om mulige forbedringer i helsetilstanden på hvert alderstrinn drar i motsatt retning. ...
  • Demand and supply of labor by education towards 2030. Linking demographic and macroeconomic models for Norway 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Godøy, Anna; Holm, Inger; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2010/39, Research report, 2010)
   Because of globalization and technological progress, most OECD-countries have seen a considerable growth in the demand for labor with higher skills and educational levels the past decades. In many countries, supply has ...
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Makroøkonomiske virkninger av ulike måter å bruke realavkastningen av Petroleumsfondet på 

   Johansen, Per Richard; Holm, Inger (Journal article, 2001-09)
   De nye retningslinjene for den økonomiske politikken som ble framlagt i mars i år, åpner for økt bruk av oljeinntektene. I denne artikkelen studeres makroøkonomiske virkninger av ulike måter å anvende disse inntektene på. ...