• Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? 

   Holstad, Magne; Pettersen, Finn Erik L. (Journal article, 2011)
   I denne artikkelen drøfter vi hvordan strømforbruket i alminnelig forsyning vil tilpasse seg endringer i spotprisen på kraft. Alminnelig forsyning utgjør om lag 70 prosent av det totale nettoforbruket av elektrisitet i ...
  • Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? 

   Holstad, Magne; Pettersen, Finn Erik Ljåstad (Rapporter;2011/15, Research report, 2011-05-01)
   Formålet med denne rapporten er å analysere hvordan strømforbruket i alminnelig forsyning vil tilpasse seg endringer i spotpris. Vi benytter månedsdata for perioden 1996-2010 og en økonometrisk feiljusteringsmodell. ...
  • Lønnsomhetsutviklingen i norsk kraftsektor etter dereguleringen i 1991 

   Bye, Torstein; Bergh, Pål Marius; Holstad, Magne (Journal article, 2010)
   I denne artikkelen drøfter vi utviklingen i avkastningen for kraftsektoren (produksjon, overføring og distribusjon) i Norge fordelt på ulike typer elektrisitetsverk og ulike eierformer i perioden 1993-2008. Vi drøfter hvilke ...
  • Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2009 

   Holstad, Magne (Rapporter;2011/2, Research report, 2011)
   Formålet med denne rapporten er å beskrive og analysere utviklingen i tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-20091. I det norske kraftmarkedet er tilgang av kraft gitt ved summen av innenlandsk produksjon ...
  • Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017 

   Aanensen, Thomas; Holstad, Magne (Rapporter;2018/16, Research report, 2018-05-08)
   I Norge er elektrisitet det viktigste energiproduktet i innenlandsk anvendelse. Det er stor interesse knyttet til hvilke drivkrefter som ligger bak utviklingen i kraftproduksjon, eksport og import samt innenlandsk ...