• Arealbruksendringer 2016-2017. Metode for identifisering av nyutbygd areal 

   Steinnes, Margrete; Holz, Kirsten Elisabeth; Vågnes, Emil Elias Traaholt (Notater / Documents;2018/44, Working paper, 2018-11-15)
   Arbeidet som dokumenteres i dette notatet er første steg i utviklingen av et fullstendig arealregnskap for bebygd areal. Det vil si en fullstendig oversikt over tilgang og avgang av bebygd areal, samt endringer i type ...
  • Støyplage i Norge. Oppdatert dokumentasjon av metode 

   Engelien, Erik; Holz, Kirsten Elisabeth; Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2018/13, Working paper, 2018-03-23)
   Støy virker sjenerende, kan påvirke søvnkvaliteten og være medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og stress (WHO 2009, 2011). Støy er et av de store gjenværende miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. For ...