• "The champions of the 1. and 2. moments" : Nobelprisen i økonomi 2003 tildelt 

   Jansen, Eilev S. (Journal article, 2004)
   Nobels minnepris i økonomi for året 2003 gikk til to giganter innenfor økonometrifaget: Briten Clive W. J. Granger og amerikaneren Robert F. Engle. Granger fikk prisen for sine metoder til å analysere tidsrekkedata som ...
  • Consumer Demand in Norwegian Households 1973-1977: A Data Base for Micro-Econometrics 

   Biørn, Erik; Jansen, Eilev S. (Rapporter;1980/4, Research report, 1979-12-20)
   Perspektivene for okonometriske konsumanalyser ble betydelig utvidet da Statistisk Sentralbyrå gikk over til løpende innsamling av individuelle forbruksdata fra og med året 1974. Tidligere ble det gjennomført større ...
  • Credit conditions indices : controlling for regime shifts in the Norwegian credit market 

   Jansen, Eilev S.; Krogh, Tord S. H. (Discussion Papers;646, Working paper, 2011)
   The interaction between financial markets and the macroeconomy can be strongly affected by changes in credit market regulations. In order to take account of these effects we control explicitly for regime shifts in a system ...
  • Kan formueseffekter forklare utviklingen i privat konsum? 

   Jansen, Eilev S. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   En ny konsumfunksjon i SSBs makroøkonomiske modell KVARTS viser at realformuen har en klar effekt på husholdningenes konsum. Boligformuen utgjør en betydelig andel av denne formuen. Den nye konsumfunksjonen er homogen i ...
  • Kommuensektorens betydning for makroøkonomien 

   Jansen, Eilev S.; Kolsrud, Dag (Journal article, 2008)
   Virksomheten i kommunene utgjør en betydelig andel av BNP Fastlands-Norge og den kan ikke detaljstyres av sentralmyndighetene. Kommunene tilpasser seg endrede rammevilkår med en tidsforsinkelse, i motsetning til hva som ...
  • Makromodellering av kommunesektorens økonomiske tilpasning 

   Jansen, Eilev S.; Kolsrud, Dag (Rapporter;2008/7, Research report, 2008)
   I denne rapporten bygger vi en modell for kommunesektorens økonomiske tilpasning basert på data fra Nasjonalregnskapet. Den økonomiske aktiviteten i kommuneforvaltningen bestemmes i stor grad av kommunene selv, men den ...
  • Modell for norsk eksport av bearbeidde industrivarer 

   Frenger, Petter; Jansen, Eilev S.; Reymert, Morten (Rapporter;1979/29, Research report, 1979-11-19)
   Statistisk Sentralbyrå har i de siste årene arbeidd med å gi utenriksøkonomien en mer tilfredsstillende behandling i de norske planleggingsmodellene. Denne rapporten gjør rede for en modell for norsk eksport av bearbeidde ...
  • Renta bestemmer det meste : valutakursutviklingen etter 31. mars 2001 

   Bjørnstad, Roger; Jansen, Eilev S. (Journal article, 2006)
   I perioden etter mars 2001, da pengepolitikken ble endret og Norges Bank tok i bruk renta for å stabilisere prisstigningen, har det vært store svingninger i valutakursen. I denne artikkelen oppsummeres de viktigste egenskapene ...
  • Self-reinforcing effects between housing prices and credit. Evidence from Norway 

   Anundsen, André Kallåk; Jansen, Eilev S. (Discussion Papers;No. 651, Working paper, 2011)
   Abstract: The interaction between housing prices and household borrowing in Norway is estimated in a simultaneous setting in the long and the short run. The long run dependence is analyzed within a cointegrated vector ...
  • Self-reinforcing effects between housing prices and credit: an extended version 

   Anundsen, André Kallåk; Jansen, Eilev S. (Discussion papers;756, Working paper, 2013-10)
   The financial crisis has brought the interaction between housing prices and household borrowing into the limelight of economic policy debate. This paper examines the nexus of housing prices and credit in Norway within a ...
  • Tariffs in a World Trade Model: An Analysis of Changing Competitiveness Due to Tariff Reductions in the 1960's and 1970's 

   Frenger, Petter; Jansen, Eilev S.; Reymert, Morten (Rapporter;1980/23, Research report, 1980-06-30)
   In 1979 the Research Group of the Central Bureau of Statistics estimated a model for world trade in manufactured goods, with particular emphasis given to the Norwegian export of such goods. The data used covered the ...
  • The consumption Euler equation or the Keynesian consumption function? 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Jansen, Eilev S.; Swensen, Anders Rygh (Discussion papers;904, Working paper, 2019-04)
   We formulate a general cointegrated vector autoregressive (CVAR) model that nests both a class of consumption Euler equations and various Keynesian type consumption functions. Using likelihoodbased methods and Norwegian ...
  • The Consumption Euler Equation or the Keynesian Consumption Function? 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Jansen, Eilev S.; Swensen, Anders Rygh (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • The NOK/euro exhange rate after inflation targeting: : the interest rate rules 

   Bjørnstad, Roger; Jansen, Eilev S. (Discussion Papers;No. 501, Working paper, 2007)
   Abstract: Norway adopted a flexible inflation target in March 2001 following a long period with exchange rate targeting in various forms. The regime shift reverses the causal ordering between changes in the nominal exchange ...
  • Wealth effects on consumption in financial crises: the case of Norway 

   Jansen, Eilev S. (Discussion Papers;No. 616, Working paper, 2010)
   ABSTRACT: A dynamic consumption function, where consumption in the long run is determined by households’ disposable income and wealth, has been superior to the Euler equation in explaining the development of Norwegian ...