• Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet 

   Johansen, Ingvild (Rapporter;2015/14, Research report, 2015-03)
   Formålet med denne rapporten er å se på hvilket bilde man får av utviklingen på arbeidsmarkedet når man ser på strømmer mellom å være sysselsatt, arbeidsledig eller utenfor arbeidsstyrken. Det vil si at vi følger ...
  • Evaluating multilateral price indices in a dynamic item universe 

   Zhang, Li-Chun; Johansen, Ingvild; Nygaard, Ragnhild (Discussion papers;914, Working paper, 2019-09)
   Statistics Norway has a long history of using scanner data in the Consumer Price Index (CPI). The early research – in Norway as well as internationally – was focused on supermarket data which consists largely of stable ...
  • Harmonisert konsumpris indeks - virkningen av å inkludere boligpris 

   Johansen, Ingvild; Nygaard, Ragnhild (Journal article, 2009)
   Internasjonal uenighet om metode har ført til at selveiernes boligkonsum er utelatt i harmonisert konsumprisindeks (HKPI). På bakgrunn av et pilotprosjekt som pågår i regi av Eurostat, har Statistisk sentralbyrå ...
  • Kartlegging av arbeidsforhold som oppdragstaker i a-ordningen 

   Næsheim, Helge Nome; Johansen, Ingvild (Notater / Documents;2018/10, Working paper, 2018-03-01)
   A-ordningen gir mulighet til å få mer kunnskap om noen grupper av jobber utover ordinære arbeidsforhold, som ikke var meldepliktige til det gamle Aa-registeret. I a-ordningen er arbeidsforhold som lønnstakere delt inn ...
  • Konsumprisindeks for Svalbard 2005 

   Johansen, Ingvild (Rapporter;2006/1, Research report, 2006-01-11)
   Denne rapporten beskriver prisutviklingen på varer og tjenester som konsumeres av Svalbard-husholdninger på Svalbard, i perioden oktober 2004 til oktober 2005. Rapporten dokumenterer også det arbeidet som er gjort for ...
  • Konsumprisindeks for Svalbard 2006 

   Johansen, Ingvild (Rapporter;2007/5, Research report, 2007-02-18)
   Denne rapporten beskriver prisutviklingen på varer og tjenester som konsumeres av Svalbard-husholdninger på Svalbard, i perioden oktober 2005 til oktober 2006. Rapporten dokumenterer også det arbeidet som er gjort for å ...
  • Owner-Occupied Housing in the Norwegian HICP 

   Johansen, Ingvild; Nygaard, Ragnhild (Rapporter;2009/18, Research report, 2009-05-14)
   In this paper, Statistics Norway analyses the impact of including Owner-Occupied Housing (OOH) in the Norwegian Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) based on the net acquisition approach. Expenditure shares for OOH ...
  • Redusert matmoms - fullt prisgjennomslag hindret av kiosker og bensinstasjoner? 

   Johansen, Ingvild (Journal article, 2003-10)
   En halvering av matmomsen fra 24 til 12 prosent tilsier isolert sett en prisreduksjon på 9,7 prosent, mens indeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som inngår i konsumprisindeksen (KPI) falt med 8,9 prosent fra ...
  • Redusert matmoms : En analyse av prisutviklingen i kiosker og bensinstasjoner 

   Johansen, Ingvild (Rapporter;2003/2, Research report, 2003-01-24)
   Denne rapporten inneholder en analyse av prisutviklingen på en rekke matvarer og alkoholfrie drikkevarer som omsettes både i dagligvareforretninger og i kiosker og bensinstasjoner. Formålet er å se i hvor stor grad kiosker ...
  • Underliggende inflasjon : mange forslag - men ingen fasit 

   Johansen, Ingvild; Rodriguez, Joaquin; Sandberg, Lasse (Journal article, 2006)
   Den generelle prisveksten i Norge måles med konsumprisindeksen, som har steget med 2,2 prosent fra juli i fjor til juli i år. Hvis vi derimot utelater avgiftsendringer som de fleste av oss slett ikke kan utelate, har prisene ...