• Evaluating multilateral price indices in a dynamic item universe 

   Zhang, Li-Chun; Johansen, Ingvild; Nygaard, Ragnhild (Discussion papers;914, Working paper, 2019-09)
   Statistics Norway has a long history of using scanner data in the Consumer Price Index (CPI). The early research – in Norway as well as internationally – was focused on supermarket data which consists largely of stable ...
  • Harmonisert konsumpris indeks - virkningen av å inkludere boligpris 

   Johansen, Ingvild; Nygaard, Ragnhild (Journal article, 2009)
   Internasjonal uenighet om metode har ført til at selveiernes boligkonsum er utelatt i harmonisert konsumprisindeks (HKPI). På bakgrunn av et pilotprosjekt som pågår i regi av Eurostat, har Statistisk sentralbyrå ...
  • Kartlegging av arbeidsforhold som oppdragstaker i a-ordningen 

   Næsheim, Helge; Johansen, Ingvild (Notater / Documents;2018/10, Working paper, 2018-03-01)
   A-ordningen gir mulighet til å få mer kunnskap om noen grupper av jobber utover ordinære arbeidsforhold, som ikke var meldepliktige til det gamle Aa-registeret. I a-ordningen er arbeidsforhold som lønnstakere delt inn ...
  • Redusert matmoms - fullt prisgjennomslag hindret av kiosker og bensinstasjoner? 

   Johansen, Ingvild (Journal article, 2003-10)
   En halvering av matmomsen fra 24 til 12 prosent tilsier isolert sett en prisreduksjon på 9,7 prosent, mens indeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som inngår i konsumprisindeksen (KPI) falt med 8,9 prosent fra ...
  • Underliggende inflasjon : mange forslag - men ingen fasit 

   Johansen, Ingvild; Rodriguez, Joaquin; Sandberg, Lasse (Journal article, 2006)
   Den generelle prisveksten i Norge måles med konsumprisindeksen, som har steget med 2,2 prosent fra juli i fjor til juli i år. Hvis vi derimot utelater avgiftsendringer som de fleste av oss slett ikke kan utelate, har prisene ...