• Politikk på politikk – derfor koster klimapolitikken 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Yonezawa, Hidemichi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken for ikke-kvotepliktig sektor. Kuttene kan gjennomføres billigst mulig ved å stille alle utslippskildene overfor samme utslippspris. Imidlertid oppstår en stor del av de samfunnsøkonomiske ...
  • Taxing Consumption to Mitigate Carbon Leakage 

   Kaushal, Kevin Raj; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Unilateral actions to reduce CO2 emissions could lead to carbon leakage such as relocation of emission-intensive and trade-exposed industries (EITE). To mitigate such leakage, countries often supplement an emissions trading ...