• Carbon capture and storage technologies in the European power market 

   Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Kittelsen, Sverre A.C.; Røgeberg, Ole; Aune, Finn Roar (Discussion Papers;603, Working paper, 2009)
   We examine the potential of Carbon Capture and Storage (CCS) technologies in the European electricity markets, assessing whether CCS technologies will reduce carbon emissions substantially in the absence of investment ...
  • Friere energimarkeder i Vest-Europa 

   Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C.; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2002)
   De vest-europeiske energimarkedene er i ferd med å liberaliseres. Dette vil isolert sett medføre betydelige prisreduksjoner og økt forbruk av elektrisitet i Vest-Europa. Mesteparten av den økte kraftproduksjonen vil i ...
  • Price and welfare effects of emission quota allocation 

   Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C.; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 661, Working paper, 2011)
   Abstract: We analyze how different ways of allocating emission quotas may influence the electricity market. Using a large-scale numerical model of the Western European energy market, we show that different allocation ...
  • Tildeling av klimakvoter i Europa 

   Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C.; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   EUs har brukt en rekke ulike mekanismer for tildeling av gratiskvoter for CO2. Det er kjent at tildeling av kvoter som avhenger av bedriftens beslutninger vil gi insentiver til å endre adferd og dermed økte kostnader i ...