• Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse : helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2007)
   I opptrappingsplanen for psykisk helse er målsettingen 800 flere årsverk til psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i løpet av tiårsperioden 1999-2008. Kommunene ser ikke ut til å nå målet innen 2008. ...
  • Barn og unges miljø og helse : prosjektrapport fra arbeidsgruppen 

   Ekornrud, Trond; Kjelvik, Julie; Lunde, Elin Skretting (Notater;2011/3, Working paper, 2011)
   Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt Statistisk sentralbyrå som har ledet arbeidet. ...
  • Barn og unges miljø og helse : prosjektrapport fra arbeidsgruppen 

   Ekornrud, Trond; Kjelvik, Julie; Lunde, Elin Skretting (Notater;2011/3, Working paper, 2011)
   Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt Statistisk sentralbyrå som har ledet arbeidet. ...
  • God helse og flere leveår : helse 

   Kjelvik, Julie; Sandnes, Toril (Journal article, 2011-05)
   De fleste av oss sier at helsa er god, og slik har det vært lenge, selv om mange lever med varige sykdommer. Likevel har helsetjenesten blitt tilført flere leger de siste årene, og tallet på innbyggere per lege synker. Vi ...
  • Helse 

   Svalund, Jørgen; Kjelvik, Julie (Journal article, 2004-09)
   Gjennom hele 1900-tallet er den generelle helsetilstanden i den norske befolkningen blitt bedre. Den egenrapporterte helsetilstanden har vært uforandret de siste 20-25 årene, samtidig som forventet levealder øker. Endringer ...
  • Hyppige reformer gir høyere kostnader for helseforetakene : spesialisthelsetjensten, økonomien 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2007-02)
   Mer enn 70 milliarder kroner ble brukt i spesialisthelsetjenesten i Norge i 2005, det meste innen sykehusene. Utviklingen på områdene innen spesialisthelsetjenesten preges av økte kostnader år for år, også målt i faste ...
  • Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren : helse 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2006-12)
   Vi bruker stadig mer penger på helse i Norge. Helse utgjør i dag 10 prosent av totalproduksjonen i samfunnet målt ved bruttonasjonalproduktet. I kommunehelsetjenesten øker antallet allmennleger, mens sykehus og psykisk ...
  • Mindre del av utgiftene går til eldre : kommunale driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2011)
   Kommunene brukte til sammen nær 75 milliarder kroner på tjenester til pleie- og omsorgstrengende i 2009. Det har skjedd en vridning innenfor pleie og omsorg de siste årene. Hjemmebaserte tjenester har økt kraftig, det har ...
  • Små kommuner har høyest utgifter til primærlegetjenesten 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2004-05)
   Norske kommuner hadde gjennomsnittlige utgifter på 738 kroner per innbygger til primærlegetjenesten i 2002, men det var betydelige forskjeller mellom små og store kommuner. Kommuner med færre enn 2 000 innbyggere, må betale ...
  • Unge er stort sett fornøyd med helsen : helse 

   Kjelvik, Julie; Thonstad, Merete (Journal article, 2007-12)
   Unge mennesker fra midt i tenårene og oppover i tjueårene har som oftest færre og andre typer helseproblemer enn de som er eldre. Dette gjenspeiler seg også i deres bruk av helsetjenester. Ungdom ligger sjeldnere på sykehus ...
  • Vernepliktige opp i vekt : skråblikk på statistikk 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2011-02)
   Norske vernepliktige har blitt nesten tre kilo tyngre de siste 15 årene. Høyden har stabilisert seg på 1,80 meter etter å ha økt jevnt de siste 100 årene. Stagnert høyde og økt vekt gjør at forholdet mellom høyde og vekt, ...