• Strukturundersøkelse for bygg og anlegg. Industribygg 

   Kjensli, Bjørn (Rapporter;1982/12, Report, 1982-02-25)
   Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd strukturtall som viser vareforbruket ved bygging av industribygg. Ved hjelp av disse strukturtallene vil Byrået utarbeide byggekostnadsindekser for industribygg. Delindeksene vil bli ...
  • Strukturundersøkelse for bygg og anlegg. Vann- og kloakkanlegg 

   Kjensli, Bjørn (Rapporter;1981/5, Report, 1981-03-11)
   Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd strukturtall for vann- og kloakkanlegg. Byrået har også utarbeidd vektgrunnlag for byggekostnadsindekser for vannverk, hovedledninger for vann og kloakk, kloakkrenseanlegg, tomtetekniske ...