• Do funds for more teachers improve student outcomes? 

   Borgen, Nicolai T.; Kirkebøen, Lars J.; Kotsadam, Andreas; Raaum, Oddbjørn (Discussion Paper;No. 982, Working paper, 2022-06)
   We investigate the effects of a large-scale Norwegian reform that provided extra teachers to 166 lower secondary schools with relatively high student-teacher ratios and low average grades. We exploit these two margins using ...
  • Effekter av satsing på økt lærertetthet 

   Kirkebøen, Lars Johannessen; Kotsadam, Andreas; Raaum, Oddbjørn; Andresen, Silje; Rogstad, Jon (Rapporter;2017/39, Research report, 2017-12-12)
   Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Denne rapporten studerer effekter på ressursbruk, læringsutbytte og læringsmiljø, samt gir en beskrivelse ...