• Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2018 

   Kringlebotten, Marit; Langørgen, Audun; Thorud, Anne Brit (Rapporter;2020/18, Research report, 2020-04-29)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Denne grupperingen ble første gang publisert i 1998. Det er lagt opp til en oppdatering av ...
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020 

   Kringlebotten, Marit; Langørgen, Audun (Rapporter;2020/48, Research report, 2020-12-09)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen blir blant annet benyttet i kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) og i forbindelse med ...
  • KOSTRA-rapportering 2019. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

   Kringlebotten, Marit (Notater / Documents;2019/37, Working paper, 2019-11-01)
   Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2019» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA. Erfaringene viser at det er ...