• Holdning til bistand 2017 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar; Bye, Lise Snellingen (Rapporter;2018/06, Research report, 2018-02-07)
   I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.
  • Holdning til bistand 2021 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar; Seferi, Gezim (Rapporter;2021/20, Research report, 2021-06-08)
  • Hvor godt leser voksne nordmenn? : leseforståelsesundersøkelsen 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar (Journal article, 2005-05)
   Å lese godt er viktig, ikke minst når en blir stilt overfor krav om omstilling. Men hvordan kan vi bestemme hva som er "godt nok"? Metodene er ulike og spør en folk flest hvor godt de leser, vil mange overvurdere sin egen ...
  • Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk 

   Gabrielsen, Egil; Lagerstrøm, Bengt Oscar (Journal article, 2005-05)
   Ulike metoder har vært brukt for å måle det vi kaller leseferdighet. Kjennskap til disse metodenes styrker og svakheter kan være et viktig utgangspunkt når resultater fra de mange leseundersøkelsene skal vurderes. I de ...
  • Nordmenn flest forstår det de leser- : adult literacy and life skills survey (ALL) 2003 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar (Journal article, 2005-11)
   ... men likevel har én av tre nordmenn problemer med å forstå informasjon fra tekstlig materiale. Undersøkelsen viser at også i land med lange utdanningstradisjoner har mange voksne problemer med å forstå selv enkle tekster. ...
  • Undersøkelse om bibliotekbruk 2015 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar; Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2015/32, Research report, 2015-08)
   I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks bruk av bibliotek 2015. Der det er naturlig sammenlignes resultatene med tidligere undersøkelser om bibliotekbruk i 1998 og 2005. ...
  • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2016. Dokumentasjon 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar (Notater / Documents;2018/22, Working paper, 2018-05-11)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen om tobakk- og rusmidler årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns ...
  • Undersøkelse om voksne og læring 2012. Dokumentasjonsrapport 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar; Thomassen, Bente (Notater / Documents;2014/32, Working paper, 2014-08)
   I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en metodisk dokumentasjon fra Undersøkelse om voksne og læring 2012. Undersøkelse om voksne og læring er en del av Eurostat-undersøkelsen Adult Education Survey ...