• 25 år med selvbestemt abort i Norge 

   Vigran, Åsne; Lappegård, Trude (Journal article, 2003)
   Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978 og trådte i kraft året etter. Motstanderne av loven fryktet økte aborttall. 25 år etter at loven ble vedtatt, er aborttallene nedadgående. Dette gjelder spesielt blant ...
  • Beyond the Economic Gaze. Childbearing during and after recessions in the Nordic countries 

   Comolli, Chiara Ludovica; Neyer, Gerda; Andersson, Gunnar; Dommermuth, Lars; Fallesen, Peter; Jalovaara, Marika; Jónsson, Ari; Kolk, Martin; Lappegård, Trude (;Nr. 2019/16, Report, 2019)
   Abstract: This study investigates fertility responses to the business cycle in the Nordic countries by comparing period variation in women’s childbearing propensity. We harmonize register data from Denmark, Finland, Iceland, ...
  • Can a cash transfer to families change fertility behaviour? 

   Andersen, Synøve Nygaard; Drange, Nina; Lappegård, Trude (Discussion papers;800, Working paper, 2015-02)
   This paper assesses the relationship between cash transfers to families and subsequent childbearing. We take advantage of a cash-for-care (CFC) policy introduced in Norway in 1998, and compare the fertility behaviour of ...
  • Couples' parental leave practices : the role of the workplace situation 

   Lappegård, Trude (Discussion Papers;No. 561, Working paper, 2008)
   Abstract: We address the issue of the relationship between couples’ parental leave practices and their workplace situation. This analysis is based on information from Norwegian administrative registers on around 200 000 ...
  • Den globale fruktbarheten på vei ned : fruktbarhet 

   Lappegård, Trude (Journal article, 2002)
   Kvinnene i verden får i dag gjennomsnittlig to barn mindre enn de gjorde for bare noen tiår siden. Norske kvinner får gjennomsnittlig ett barn mindre enn de gjorde på 1960-tallet. Kina er et av landene med sterkest nedgang. ...
  • "Den norske superkvinnen" : om fruktbarhetsutviklingen på 1990-tallet og nye utfordringer for familiepolitikken 

   Lappegård, Trude (Journal article, 2001-09)
   Statsminister Jens Stoltenberg åpnet årets nyttårstale med å gratulere alle som hadde blitt foreldre i året som hadde gått og spesielt mødrene. Stolt kunne han konstatere den utviklingen vi ser ved at stadig flere kvinner ...
  • Differences in childbearing by time frame of fertility intention. A study using survey and register data from Norway 

   Dommermuth, Lars; Klobas, Jane; Lappegård, Trude (Discussion papers;781, Working paper, 2014-06)
   This paper focuses on the realization of positive fertility intentions with different time frames. The analyses are based on a unique combination of survey data and information from Norwegian administrative registers on ...
  • Educational differences in cohort fertility across sub-national regions in Europe 

   Nisén, Jessica; Klüsener, Sebastian; Dahlberg, Johan; Dommermuth, Lars; Jasilioniene, Aiva; Kreyenfeld, Michaela; Lappegård, Trude; Peng, Li; Martikainen, Pekka; Neels, Karel; Riederer, Bernhard; Riele, Saskia te; Szabó, Laura; Trimarchi, Alessandra; Viciana, Francisco; Wilson, Ben; Myrskylä, Mikko (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Educational differences in female cohort fertility vary strongly across high-income countries and over time, but knowledge about how educational fertility differentials play out at the sub-national regional level is limited. ...
  • Familie og jobb i ulike kvinnegenerasjoner : barn, familie og jobb - holdninger og praksis gjennom 30 år 

   Lappegård, Trude; Noack, Turid (Journal article, 2009)
   Mann og barn er fortsatt en del av livet for de aller fleste kvinner, selv om takt og form har endret seg. Dagens unge kvinner har langt større valgfrihet i forhold til både kvinnerollen og morsrollen enn hva deres mødre ...
  • Family policies and fertility : parents' parental leave use, childcare availability, the introduction of childcare cash benefit and continued childbearing in Norway 

   Lappegård, Trude (Discussion Papers;No 564, Working paper, 2008)
   Abstract: We address the relationship between family policies and fertility in Norway, including three somewhat different policies: parental leave, formal childcare, and the childcare cash benefit. Norwegian family policy ...
  • Flere føder flere 

   Lappegård, Trude (Journal article, 2002-12)
   Stadig flere kvinner føder tvillinger, både her til lands og i andre industrialiserte land. Norge og andre skandinaviske land ligger høyt i denne sammenhengen. Utviklingen har sammenheng både med økt assistert befruktning ...
  • De fleste bor nær foreldre og voksne barn : geografisk avstand til foreldre og barn 

   Lappegård, Trude (Journal article, 2009-03)
   Noen av oss har foreldre og barn boende svært langt unna, men de aller fleste har foreldre og/eller barn i en rimelig avstand, under 30 kilometer, fra der vi selv bor. Det er flest med lang reisevei til foreldre blant dem ...
  • Fruktbarhet og familiepolitikk : bør det bli enklere å få barn med kortere mellomrom? 

   Lappegård, Trude (Journal article, 2001-12)
   -Bør det bli enklere å få barn med kortere mellomrom? Stadig flere norske kvinner venter lenger før de etablerer seg med familie. For mange av disse kvinnene kan det være ønskelig å konsentrere barnefødslene over en ...
  • Færre med store barneflokker – Hvilken betydning har endringer i kvinners arbeidstid for nedgangen i fødselstallene? 

   Dommermuth, Lars; Kornstad, Tom; Lappegård, Trude (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Andelen kvinner med minst tre barn har gått ned de siste tiårene i Norge, også blant grupper som vanligvis har fått mange barn. Samtidig har kvinnene i økende grad gått over fra å arbeide deltid til heltid. Vi undersøker ...
  • Førstefødsler etter alder og utdanning i Storbritannia, Frankrike og Norge 

   Lappegård, Trude; Rønsen, Marit; Rendall, Michael; Couet, Christine; Robert-Bobée, Isabelle; Smallwood, Steve (Journal article, 2005)
   Stadig senere førstefødsler har vært et tydelig trekk ved fruktbarhetsutviklingen i Europa og andre deler av verden de siste tiårene. Samtidig har ulikhetene i fødealder mellom angloamerikanske og europeiske land økt. I ...
  • Gender equality in the family and childbearing 

   Dommermuth, Lars; Hohmann-Marriott, Bryndl; Lappegård, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2015-06-15)
   Gender equality and equity in the division of household labor may be associated with couples’ transitions to first, second, and third births. Our comprehensive analysis includes the division of housework and child care as ...
  • Gender equality in the family and childbearing 

   Dommermuth, Lars; Hohmann-Marriott, Bryndl; Lappegård, Trude (Discussion papers;759, Working paper, 2013-10)
   This study focuses on the possible effect of gender equality and equity in the family on the transition to first, second and third births. The analysis includes the division of housework and childcare as well as the ...
  • Holdninger til kjønnsroller og likestillingspraksis hjemme : mindre samsvar blant kvinner enn menn 

   Kjeldstad, Randi; Lappegård, Trude (Journal article, 2010)
   Norske kvinner og menn uttrykker gjennomgående likestilte holdninger til kjønnsroller. Samtidig har kvinnene fortsatt hovedansvaret for arbeidet hjemme, noe som gjelder husarbeid i større grad enn barneomsorg. For de fleste ...
  • How do gender values and household practices cohere? Value-practice configurations in a gender egalitarian context 

   Kjeldstad, Randi; Lappegård, Trude (Discussion papers (Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen);No. 683, Working paper, 2012)
   Previous research shows a paradoxical simultaneity of egalitarian gender values and inegalitarian practices in Europe. The Socio-democratic welfare states stand out with the most coherent egalitarian value-practice ...
  • Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge 

   Dommermuth, Lars; Hart, Rannveig Kaldager; Lappegård, Trude; Rønsen, Marit; Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2015/31, Report, 2015-06)
   Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv. Til tross for nedgang de siste årene, ligger fruktbarheten i Norge fortsatt høyere enn i de fleste andre europeiske land. ...