• Arbeid 

   Lohne, Ylva; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2004)
   Arbeidsmarkedet har vært preget av skiftende konjunkturer de siste tiårene. Svingningene har medført store endringer – særlig i arbeidsledighet, men også for sysselsetting, arbeidstid og uførepensjonering. Mer stabile ...
  • Mange jobber, men mindre enn før : arbeid 

   Lohne, Ylva; Normann, Tor Morten (Journal article, 2006-12)
   Det norske arbeidsmarkedet er preget av høy yrkesdeltakelse sammenliknet med andre europeiske land. Både kvinner og eldre i Norge er mer yrkesaktive enn gjennomsnittet i vår verdensdel. Andelen som jobber deltid er imidlertid ...
  • Omfanget av deltidsarbeid 

   Lohne, Ylva; Næsheim, Helge Nome (Journal article, 2003-12)
   Det er 600 000 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. Omfanget av deltidsarbeid er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i arbeidsforhold fremfor person. Tar man med ...
  • Typisk norsk å arbeide deltid : arbeid 

   Lohne, Ylva; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2005)
   Det norske arbeidsmarkedet er preget av høyt sysselsettingsnivå sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Andelen deltidssysselsatte er imidlertid høy, særlig for kvinner. Etter årtusenskiftet har den markerte ...