• Energibruk i industrien. Dokumentasjon av statistikken 

   Moe, Sigrid Hendriks; Olaisen, Wiktor (Notater / Documents;2016/13, Working paper, 2016-06-10)
   Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverksdrift. Foruten årlig statistikkpublisering benyttes statistikken i stor grad av offentlig virksomhet, i ulike analysemiljøer og av ...
  • Energiregnskap og -balanse. Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 1990 og fremover 

   Kittilsen, Marte O.; Moe, Sigrid Hendriks; Fedoryshyn, Nadiya (Notater / Documents;2018/45, Working paper, 2018-11-26)
   Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Statistikkproduksjonen har gjennomgått en betydelig omlegging med endringer i datagrunnlag, metoder ...
  • Energiregnskap og -balanse. Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 2010 og fremover 

   Moe, Sigrid Hendriks; Fedoryshyn, Nadiya; Kittilsen, Marte; Kolshus, Kristine (Notater / Documents;2017/26, Working paper, 2017-06-17)
   Notatet beskriver statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Statistikk ...
  • Government expenditures on environmental protection and resource management 

   Moe, Sigrid Hendriks; Braathu, Trine Heill (Notater / Documents;2014/44, Working paper, 2014-12)
   This document presents the results and work undertaken in the pilot study on environmental expenditure by the general government according to Eurostat grant agreement no. 05121.2013.003-2013.343. The main objective of ...