• Business cycles and oil price fluctuations: Some evidence for six OECD countries 

   Mork, Knut Anton; Mysen, Hans Terje; Olsen, Øystein (Discussion Paper;No. 43, Working paper, 1989-02)
   The correlations between oil-price movements and GNP/GDP fluctuations are investigated for the United States, Canada, West Germany, Japan, the United Kingdom, and Norway. Asymmetric responses to price increases and decreases ...
  • Energisubstitusjon, forurensninger og virkemidler 

   Bye, Brita; Mysen, Hans Terje (Journal article; Peer reviewed, 1991)
   Utslipp til luft av gasser som karbondioksid (CO2), svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (N0x) er knyttet til forbrenning av fossile brensler som oljeprodukter, kull og gass. Et virkemiddel for å nå målsettinger ...
  • Substitusjon mellom olje og elektrisitet i produksjonssektorene i en makromodell 

   Mysen, Hans Terje (Rapporter;1991/7, Report, 1991-08-14)
  • Welfare effects of emission. Taxes in Norway 

   Aasness, Jørgen; Bye, Torstein; Mysen, Hans Terje (Discussion papers;148, Working paper, 1995-09)
   The welfare effects of introducing taxes on emissions of carbon dioxide is analysed within an empirical general equilibrium model of the Norwegian economy. A CO2 tax regime where we aim at stabilising the CO, emissions at ...