• Aksjer og inntektsfordeling 

   Fjærli, Erik; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2000)
   Inntektsstatistikk viser at registrerte aksjeinntekter økte sterkt i perioden etter skattereformen i 1992. Økningen var spesielt sterk for personer med høye inntekter, noe som bidro til at de registrerte inntektsforskje ...
  • Dårligere enn svenskene? : en sammenligning av produktivitetsveksten i norsk og svensk industri 

   Boug, Pål; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2001)
   Nasjonalregnskapstall antyder at norsk industri de siste 20-25 årene har hatt langt svakere produktivitetsvekst enn industrien hos våre handelspartnere. Slike sammenligninger er imidlertid svært usikre, idet datagrunnlag og ...
  • En økonometrisk modell for norsk eksport av industrielle råvarer 

   Naug, Bjørn E. (Rapporter;1995/2, Research report, 1995)
  • Import price formation and pricing to market: A test on Norwegian data 

   Naug, Bjørn E.; Nymoen, Ragnar (Discussion Papers;No. 157, Working paper, 1995)
   This paper investigates the determinants of Norwegian import prices of manufactures over the period 1970(1) - 1991(4). Multivariate cointegration analysis establishes a long-run relationship between import prices, foreign ...
  • MODAG –en makroøkonomisk modell for norsk økonomi 

   Boug, Pål; Dyvi, Yngvar; Johansen, Per Richard; Naug, Bjørn E. (Sosiale og økonomiske studier;108, Book, 2002)
   MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Den benyttes særlig som analyseverktøy av Finansdepartementet, men brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til ...
  • Modelling the demand for imports and domestic output 

   Naug, Bjørn E. (Discussion Papers;No. 243, Working paper, 1999)
   The paper models domestic output over imports in Norway’s expenditure on manufactures. Using Johansen’s (1988, 1991) method, we obtain a cointegrating vector between the output-imports ratio, relative prices and a proxy ...